Ubesvarede spørgsmål fra skolemødet i Sørvad

20. december 2018, 09.00

SKOLEMØDE Denne mail er sendt til Dorte West (V), Peter Villadsen (SF) og Jens-Bernhard Knudsen (V) uden svar er sendt retur, derfor mener vi at debatten bør tages i det offentlige rum.

Tak, fordi I havde tid til at komme ud og høre på vores frustrationer. Vi håber, det store fremmøde viser den manglende forståelse hos mange af vælgerne.

I forhold til de berørte områder vil vi fra forældregruppen gerne fremhæve enkelte områder og bede jer redegøre for, hvilke tiltag der fra politisk hold gøres for at forbedre situationen for vores unge mennesker:

. Folkeskolens andel af skatteindtægterne er faldende med kvalitetsforringelser til følge. Som 10 procent af byrådet har I en stor stemme, når budgettet vedtages.

. Hvordan vil I sikre, at andelen stiger til det kommende år?

. Besparelserne på folkeskolebudgettet udgør 16 mio. fra 2017-2019. På mødet begrunder I dettte med faldende elevtal. Det faldende elevtal er 58 stk.

. Hvad er årsagen til at der spares 275.000 pr reduceret elev, når udgiften pr. elev i Herning kun udgør 64.975 (i 2017 iflg. KL)?

. På mødet påstår I, at vi ligger højt på trivselsundersøgelserne. Vil I fremsende dokumentation på dette?

. Vi vil også gerne have dokumentation på lærernes trivselsundersøgelse.

. Dorte, du fortæller, du vil kigge ind i andre skoler med underskud og se, hvordan de har forsøgt at løse det.

o Hvad er planen så fremadrettet for at sikre, at Vinding skoles underskud forsvinder?

. Gentagne gange under mødet hævder I, at vores kvalitetsmåling ligger over middel, og I er godt tilfredse.

. Er det Herning Kommunes ambition at være en gennemsnitskommune?

. På mødet kom det frem, at en præciseret klasse over 14 dage fik fri i 7,8 pct. af timerne pga. manglerne lærere/vikarer.

. Hvilke handlinger er igangsat for at undgå dette?

. Der oplyses, at skolen har 4 kr. pr. elev til madkundskab.

. Hvilke handlinger er igangsat for at forbedre kvaliteten af denne undervisning?

. Peter, du nævner muligheden for at skolen kan bruge kultur-bussen til at komme frem/tilbage ved aktiviteter i Herning.

. Hvor mange af disse busser findes der?

. Hvad skal skolerne gøre, når bussens kørsel er indstillet og først genoptages til foråret?

Vi glæder os til at høre fra jer, så vi i fællesskab kan sikre, at vores fremtid er lys .. det er jo trods alt de unge, der skal finansiere tingene, når vi bliver gamle .. om mange år ?