Specielt år for Y’s Men’s Club

Sunds Y’s Men’s Club har holdt sæsonens sidste klubmøde, hvor den årlige »præsidie-overdragelse« foregik

10. juni 2020, 09.47

Den afgående præsident for Sunds Y’s Men’s Club, Svend Agergaard (t.h.) sammen med klubbens nye præsident, Thorkild Lundgren Nielsen. Foto: Privatfoto

TILBAGEBLIK Sunds Y’s Men’s Clubs afgående præsident Svend Agergaard kunne se tilbage på et atypisk år, da klubben i mandags holdt sit sidste klubmøde i denne sæson.

På grund af corona-epidemien blev det en speciel aften, idet der både blev holdt ordinær generalforsamling og foretaget den årlige »præsidieoverdragelse«, hvor klubbens medlemmer modtager de udvalgsposter, som de skal være en del af i det kommende klub-år, der begynder til august.

Bidrag til lokale

I sin beretning kom Svend Agergaard naturligvis ind på corona-krisen, som satte en stopper for klubbens møder og aktiviteter.

- Men når så det er sagt, så vil jeg fremhæve det store, sociale engagement klubbens medlemmer lægger for dagen. Med en mødeprocent tæt på 100, siger det noget om, at det er en aktiv klub. Ud over klubmøderne, der blandt andet indeholder koordinering af klubbens aktiviteter, blev der i år også tid til virksomhedsbesøg hos Herning Reklametryk og en foredragsaften med emnet »Arv og testemente«, fortalte Svend Agergaard.

Den afgående formand glædede sig ligeledes over det flotte økonomiske resultat, klubbens aktiviteter havde bidraget med.

Således kunne klubbens præsidium uddele 265.000 kroner til diverse ansøgere, for eksempel lokale FDF og KFUM & KFUK kredse samt en række lokale, sociale institutioner.

Følger mulig forøgelse

Som et udtryk for »rettidig omhu« besluttede klubben inden corona-lukningen at arbejde på etablering af en ny Y’s Men’s Club i området - en klub der vil henvende sig til både mænd og kvinder med en lavere gennemsnitsalder end medlemmerne i den »gamle klub«.

- Det projekt vil vi følge spændt i det kommende klub-år, sluttede Svend Agergaard sin beretning.

Den blev han sidste, da han nu har overladt præsident-titlen til Thorkild Lundgren Nielsen.