Nødberedskab: Ikast-Brande Kommune er i gang med nedlukningen

Fra i dag begynder Ikast-Brande Kommune en løbende nedlukning af alle »ikke kritiske« funktioner

12. marts 2020, 08.31

Illustration: Herning Folkeblad

IKAST-BRANDE På et beredskabsmøde på Ikast-Brande Kommunes Rådhus blev det i nat vedtaget, at kommunen fra i dag begynder nedlukningen af alle »ikke sundheds- og plejekrævende« funktioner.

Alle 3200 medarbejdere er fra morgenstunden mødt ind som planlagt og har modtaget information fra deres respektive ledere, som fra tidlig morgen fik ansvaret for at organisere nødberedskabet for deres afdeling.

Herefter er nødberedskabet i Ikast-Brande Kommune trådt i kraft.

- Nedlukningen af alle kommunens folkeskoler træder i kraft fra på mandag. Men vi går allerede nu i gang med planlægningen, så lukningerne kan træde i kraft, så snart den enkelte skole er klar. Det kan betyde, at skolerne løbende lukker ned, og at eleverne herefter samles på andre skoler, siger kommunaldirektør Flemming Storgaard, Ikast-Brande Kommune.

Lukkede døre til offentlige funktioner

Alle »ikke kritiske« funktioner såsom biblioteker, kommunaltejede haller, svømmehaller og lignende er lukket fra i dag. Fra på mandag indstiller kommunen sin offentlige trafik, hvilket betyder ingen by- eller skolebusser.

- Vi aflyser også fra i dag alle møder i kommunen. Interne møder holder vi via telefon eller videoopkald. Vi forsøger så vidt muligt at få kontakt til alle borgere, der har aftale om møde i dag, personligt, og vi håber at nå så mange som muligt. Vi beklager, hvis borgere ikke får besked og møder en låst dør, siger Flemming Storgaard.

Vigtigt at holde Danmark kørende

Nødberedskabet betyder samtidigt, at alle medarbejdere i »ikke sundheds- og plejekrævende« funktioner bliver sendt hjem med løn.

- Men alle skal stå til rådighed. De der har arbejdsopgaver, der kan løses hjemmefra, gør det. Funktioner som specialarbejdere og pædagoger kan naturligvis ikke arbejde hjemmefra, men de skal stå klar som nødberedskab til at varetage påkrævede samfundsopgaver. Det kan betyde, at eksempelvis en lærer bliver sendt ud til at assistere i ældre- eller sundhedssektoren i en nødsituation, siger Flemming Storgaard og tilføjer:

- Det er vigtigt, at vi alle indenfor de givne rammer bidrager til at holde Danmark kørende. Alle der kan - skal.

Flemming Storgaard understreger desuden, at »sendt hjem« betyder, at de kommunale medarbejdere så vidt muligt skal blive hjemme.

- Det betyder, at vi også forventer, at folk tager situationen så alvorligt, at man efter arbejdstidens slutning ikke går ud offentlige steder, og udsætter sig selv eller andre for smittefare. Det kan være i fitnesscentre eller lignende steder. Vi er i en nødsituation, og det er vigtigt, at vi alle indretter os efter den alvorlige situation, siger kommunaldirektøren.

Håb om nødvendig overbærenhed

Fra kommunalt plan lyder også en opfordring til alle pårørende til borgere på plejehjem om at holde sig væk fra alle »ikke kritiske« besøg.

Desuden opfordrer Ikast-Brande Kommune alle til at holde sig opdateret på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk og på landets officielle: www.coronasmitte.dk.

- Vi vil i et omfang også bruge Facebook til information, men vores hovedkilde til information til borgerne er kommunens hjemmeside.

Nødsituationen er foreløbig planlagt til at vare frem til 30. marts, og den vil løbende blive vurderet og tilpasset.

- Det er en nødsituation, og meget kan og vil gå galt. Men vi håber på, at alle vil udvise den nødvendige overbærenhed, lyder appellen fra Flemming Storgaard.