Mindeord: Han blev landskendt via Søren Ryges TV-portræt »Traktormanden«

27. april 2021, 15.20

Bent Rosenlund fra Vildbjerg blev landskendt for sin store traktorsamling, da Søren Ryge i 2014 besøgte ham og lavede portrættet »Traktormanden« på DR-TV. Foto: Privatfoto

MINDEORD Elsebeth Kvistgaard har sendt dette mindeord om Bent Rosenlund, Vildbjerg, der er død i en alder af 87 år:

En unik, hjælpsom, aktiv og kærlig ven har nu sluttet sig til sin Gerda i himlen.

Bent Rosenlund var født og opvokset på gården Rosenlund i Fasterholt, som i 1957 blev solgt til brunkulslejerne. Familien købte derefter Gyldenlund ved Vildbjerg, og siden da har Bent Rosenlund boet i området.

Han blev af mange kendt for sin store traktor-interesse og sin vilje til at skabe store samlinger, heriblandt over 100 originale Ferguson-plove, hamler fra hest-spande og sæder fra selvbindere.

Da han i 2010 på Aulum Dyreskue blev spurgt til tarktorsamlinggens omfang, skønnede han at have over 330 hvoraf nok 220 kunne køre.

Bent Rosenlund havde sine egne udstillinger derhjemme, men han var i mange år også trofast bidragsyder på mange udstillinger, herunder på landsstævnet i Herning, med de traktorer og maskiner, som stod ham særlig nært.

På hans væg hang mange diplomer fra blandt andet pløjestævner, som han havde stor interesse i til det sidste.

Bent Rosenlund forstod at have orden i kaos, og satte pris på at holde tingene pæne og nymalede.

Med citronmåne og sutsko

Han elskede at dele ud af sin store viden om udviklingen i landbruget, maskiner og traktorer, hvilket vi er mange, der har haft glæde af. Flere unge mænd er blevet oplært hos Bent med tålmodighed og stor omsorg. En særligt oplevelse var det, når man blev indbudt til citronmåne og efterfølgende lysbillede-forevisning fra hans mange oplevelser, iført udleverede hjemmesko, så man ikke frøs fødderne.

Landskendt via Søren Ryge

Bent Rosenlund blev landskendt, da Søren Rye lavede udsendelsen »Traktormanden«, som stadig kan streames på DR1. Han havde stor respekt for Søren Rye, men undrede sig nu over, hvorfor sådan en klog mand ikke vidste noget mere om traktorer, da han jo spurgte og spurgte hele tiden …

Bent Rosenlund var dog meget mere end traktorer og store samlinger. Han omgav sig med nøje udvalgte ting, både indendørs og udendørs, som han glædede sig over, herunder katten og gulvvarmen i køkkenet.

Gårdspladsen blev revet hver lørdag, ofte også hos naboerne.

Han var hjælpsom, grundlæggende positiv, troede på det bedste i folk og blev så skuffet, når tillid blev brudt. En ydmyg, men stolt mand som let lod sig begejstre og ikke prøvede at undertrykke den lille dreng indeni. En mand der satte stor pris på gode venskaber.

Stod fast på sine værdier

Bent Rosenlund yndede også at fortælle om sin tid i Livgarden og andre store oplevelser, men særligt rejsen til Paris i 1959 har præget hans liv med gode minder. Kirken og det kristne fællesskab har altid været en grundsten i hans liv.

Bent Rosenlund var kendt for, med få ord at kunne omfavne store emner og gav gerne udtryk for sin mening, blandt andet i læserbreve. Han har altid turdet sige sin mening og stå fast ved sine grundlæggende værdier, som blandt andet på elegant vis kan aflæses på et skilt i én af udstillingshallerne som »Tobaksrygning og bandeord frabedes«.

Bent Rosenlund blev 87 år og kunne de sidste uger af sit liv nyde godt af plejecenter Kildehøjs gode omsorg.

Æret være Bent Rosenlunds minde.

Indlæser debat...