Klimaplan: Herning Kommune var blandt de første i landet

16. januar 2020, 13.22

Byrådsmedlem Joan Hansen. Foto: Tom Laursen

KLIMADAGSORDEN De 17 verdensmål blev vedtaget af verdens nationer i FN i 2015, og de handler om, hvordan vi skaber en mere bæredygtig verden.

Målene spænder bredt fra det sociale over produktion og forbrug til natur og klima.

I Herning Kommune har vi gennem årene haft fokus på bæredygtighed og klima på flere områder. Jeg kan her lige ridse nogle få ting op:

Vi har været ude med en klimaplan allerede i 2009 som en af de første kommuner. Vi følger de grønne indkøbsmål i partnerskabet for offentlige grønne indkøb. En stor del af vores byggeri er energimæssigt bedre end lovgivningen kræver for eksempel Tjørring Ny Skole, Fuglsangsø Centret, Snejbjerg Skole og Lindbjergskolen. Vi er klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening med et mål om to procent reduktion af CO2-udledningen om året, og vi har i gennemsnit reduceret vores CO2-udledning med 2,3 procent om året siden 2008. Og vi fører et årligt grønt regnskab, så vi kan holde os selv oppe på, om vi opfylder vores grønne mål.

Herning Kommune har altid lagt vægt på samarbejdet med borgere og virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre, og vi har da også haft mange samarbejdsprojekter over årene.

Netop nu har vi besluttet, at bybusserne skal være udledningsfrie ved næste udbud, og vi sætter turbo på affaldssorteringen i skolerne. Og byrådet har afsat 20 millioner kroner til et nyt bæredygtighedscenter, som blandt andet skal skabe samarbejde på tværs af lokale aktører.

Der er ingen tvivl om, at FN’s 17 bæredygtighedsmål har brug for al den opmærksomhed, de kan få. Om det så er mål seks »Rent vand og sanitet«, mål syv »Bæredygtig energi«, mål 12 »Ansvarligt forbrug og produktion« eller mål 13 »Klimaindsats« for blot at nævne nogle.

For mig at se så har klimadags- ordenen for alvor fået tag i danskerne og er blevet det helt store samtaleemne hjemme i stuerne. Det kan dog være svært for os forbrugere helt at gennemskue, hvad der egentlig er et mere klimavenligt forbrugsvalg. Og klimavenlighed er da også et komplekst begreb, hvor mange dagsordner fylder og ofte kan være modstridende, og hvor der samtidig hersker tvivl og usikkerhed om, hvad der er »op og ned«. Ikke mindst fordi »klimavenlighed« ikke altid rimer på »bæredygtighed«.

Men som professor Steen Hildebrandt skrev i en klumme i 2018: Hvor det for 10 år siden var naivt at tale om bæredygtighed i erhvervskredse, så er det i dag naivt ikke at tale om bæredygtighed.