Fylder 80 år: Han var med til at genrejse Løvbakkerne som skov

23. juni 2021, 11.28

Tidligere skovrider i Feldborg Statsskovdistrikt Jens Christian Briand Petersen. Foto: Privatfoto

80 ÅR Tidligere skovrider i Feldborg Statsskovdistrikt Jens Christian Briand Petersen fylder 80 år fredag 25. juni.

Gennem 23 år var han med til at udvide statsskovdistriktet fra at være forholdsvis lille til i hans periode gennem strukturændringer og tilkøb at vokse til et areal på omkring 19.000 hektar.

I samme periode ændrede målsætningen for statsskovbrug sig drastisk. Da Jens Christian Briand tiltrådte, var fokus primært på kommerciel drift, men med tiden opstod ønsket om naturnær skovdrift og bæredygtighed, ligesom natur- og friluftsliv blev stærkt dominerende.

Han husker forandringerne som både udfordrende og meget spændende nye arbejdsfelter, hvor Skov- og Naturstyrelsen blev banebrydende inden for skovrejsning og naturgenoprettelse.

Blandt de vigtigste projekter i Feldborg Statsskovdistrikt nævner Jens Christian Briand selv Løvbakke Skov nord for Herning, Spøttrup Sø og Brokholm Sø i Salling samt Geddal Enge langs Venøbugten.

Som pensionist har Jens Christian Briand i 2017 skrevet en bog om hele denne ændringsproces: »Et statsskovbrug under forvandling«, hvor såvel de faglige udfordringer som resultaterne er skildret med udgangspunkt i hans egne erfaringer.

Jens Christian Briand Petersen er oprindelig uddannet forstkandidat fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 1968. Kort efter sin eksamen tog han sammen med sin hustru, Anita, til Kenya, hvor han i tre år var udstationeret for FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, som vildtbiolog med opgaver inden for flytællinger af dyrebestande og populationsdynamik.

Efter hjemkomsten fik Jens Christian Briand stillinger i blandt andet Jægersborg og Sorø, før han i 1983 kom til Feldborg som skovrider.

Som 65-årig valgte Jens Christian Briand at træde tilbage fra skovriderembedet, men han fortsatte de næste fem år som chefkonsulent i Naturstyrelsen med særligt arbejdsområde inden for Danmarks internationale skovsamarbejde.

Jens Christian Briand har haft adskillige tillidsposter, blandt andet som formand for Skovforeningens Handelsudvalg i Vestjylland, som formand for skovdyrkerforeningen Pro Silva og som formand for Danske Forstkandidaters Forening, ligesom han har været medlem af repræsentantskabet i Care.

Undervejs gennem de forskellige flytninger arbejdede hustruen Anita som sygeplejerske - i Kenya for eksempel som operations- og instruktionssygeplejerske - og en væsentlig del af årene i Feldborg var hun oversygeplejerske på gynækologisk afdeling på Herning Sygehus.

Ægteparret har børnene Karoline og Martin og i dag også fire børnebørn. Familiens store lidenskab er fælles safarier til Østafrika.

Som pensionister bor ægteparret dels i Viborg, hvor de dyrker interesser inden for natur, have, kunst, litteratur og musik - helst opera - dels i deres sommerhus i Løkken.

Og så skriver Jens Christian Briand stadig - nu inden for emnerne slægtsforskning/erindringer. -SEJER

Indlæser debat...