Retssikkerhed på Kærshovedgård

11. januar 2021, 12.28

Advokat Jakob Fastrup. Foto: Tom Laursen

KÆRSHOVEDGÅRD

Forestil dig, at du bliver udsat for et voldeligt overfald. Du melder det til politiet, der efterforsker det, hvorefter anklagemyndigheden beslutter at indlede en straffesag imod gerningsmanden.

Forestil dig så, at du under hele forløbet bliver pålagt at opholde dig på et værelse ved siden af overfaldsmanden. Forestil dig, at den nævnte opholdspligt er strafbelagt. Altså hvis du ikke ønsker at opholde dig ved siden af gerningsmanden, bliver du straffet. Ovenikøbet med en straf, der i de fleste tilfælde er strengere end den straf, gerningsmanden ender med at få.

Hvis du synes, at det ovenfor beskrevne lyder helt besynderligt, grænsende til fri fantasi, så kan jeg fortælle dig, at forløbet ikke er et udslag af fri fantasi. Det er derimod virkeligheden, hvis du er pålagt opholdspligt på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording.

På udrejsecentret blandes alle typer af kriminelle udviste med ikke-kriminelle asylansøgere, der ikke har opnået asyl. De pågældende pålægges så opholds- og tit også meldepligt på udrejsecentret. Disse pligter er strafbelagte og enhver, selv ubetydelig overtrædelse, straffes strengt.

I flergangstilfælde kan én enkelt overtrædelse give adskillige måneders fængsel.

I den senere tid har der ved retten i Herning været behandlet flere sager, hvor udlændinge, der er pålagt opholdspligt, er blevet overfaldet, enten på selve udrejsecentret, eller i centrets nærhed, eksempelvis på Bording Station. De pågældende er herefter tvunget til at opholde sig op og ned ad gerningsmanden, hvis den pågældende også er en beboer på udrejsecentret.

Dette har i konkrete sager medført mere vold, ligesom muligheden for at dømme gerningsmanden naturligvis er påvirket af, at offer og tit også vidner i månedsvis har skullet opholde sig sammen med gerningsmanden, indtil sagen kommer for retten.

Efter en eventuel domfældelse vil forurettede og gerningsmanden herefter på ny have pligt til at opholde sig på Kærshovedgård sammen, indtil gerningsmanden eventuelt kommer til afsoning.

Jeg vil lade det være helt op til dig som læser af Herning Folkeblad at bedømme rimeligheden af det beskrevne ...