Regionsbudget 2019 - styrket psykiatri og børnehospice

18. september 2018, 11.00

Marianne Karlsmose.

DREGIONSBUDGET et er en stor sejr, at det i budget 2019 for region Midtjylland er lykkedes at komme igennem med et historisk løft af psykiatrien på 50 mio. kr. Vi har i vores region alt for længe haltet bagefter i at give borgere med psykiske udfordringer en værdig behandling. Nu kan vi få flere hænder i psykiatrien og flere faggrupper kan komme på banen, så tværfagligheden styrkes og bedre alternativer til medicinsk behandling kan sikres.

Flere sengepladser skal bane vej for, at faglige hensyn og ikke simpel pladsmangel skal bestemme, hvornår mennesker udskrives. Flere PEER-medarbejdere (tidligere brugere, der ansættes i psykiatrien) er også kommet med i budgetaftalen, hvilket er en mærkesag for os i KD. Netop disse medarbejdere er i stand til på en særlig måde at skabe lys i det mørke, der ofte fylder hos brugere i psykiatrien.

Et børnehospice i Midtjylland var en mærkesag for mig i valgkampen, og fra dag 1 som regionsrådsmedlem har jeg arbejdet intenst på at virkeliggøre dette som et værdifuldt supplement til de eksisterende tilbud for børn og unge med livstruende sygdomme. Debatten om finansiering og placering af et børnehospice har været intens og bølgerne er gået meget højt. Derfor er det en stor glæde, at et samlet regionsråd nu står bag en finansiering og placering af et børnehospice ved Hospice Djursland. Her er der et tydeligt udgangspunkt i de stærke værdier i hospicetanken samtidig med, at Hospice Djursland i deres ansøgning har vist en klar bevidsthed om, at et børnehospice er noget andet end et voksenhospice. Tak til de andre partier for støtten hertil.

Budgetprocessen har været hård og præget af mange kampe geografisk, fagligt og imellem hospitalerne. Som nyt regionsrådsmedlem har der været nok at se til for at gennemskue processen og finde balance mellem de mange hensyn, krav og økonomiske udfordringer. Et velfungerende akutberedskab i alle dele af regionen samt stærke nære sundhedstilbud har haft høj prioritet for mig som kristendemokrat, derfor er jeg meget tilfreds med, at akutbilerne i Ringkøbing, Skive og Tarm lever endnu og at de nære sundhedstilbud er styrket - ikke svækket med det indgåede budget. Samtidig er jeg tilfreds med, at neurologien fortsat eksisterer i den vestlige del af regionen - netop her gør tid og afstand en stor forskel.

Et kristent menneskesyn handler for mig om kampen for menneskers uendeligt store værdi, uanset hvor gammel man er, om man kan arbejde eller ej, om man har fysiske eller psykiske lidelser, uanset hvor man bor eller hvilken baggrund man har. De værdier kæmper jeg for at præge regionen med, og derfor gør de vedtagne besparelser også ondt, når vores sundhedsvæsen er så hårdt presset allerede. Det handler om mennesker - ikke om tal i et regneark. Det skal vi som politikere huske hver eneste dag - både i mødet med regionens ansatte og borgere.