Hjælp og støt dem der har størst behov

20. marts 2020, 18.04

Karl Højhus Jeppesen. Foto: Flemming Hansen

FÆLLESSKAB I en tid hvor antallet af syge med coronavirus er stærkt stigende i Danmark, har regionerne gjort respiratorkapaciteten op, og selv hvis det værst estimerede corona-scenarie udspiller sig i Danmark, har de respiratorer nok til de kritisk syge.

Regionerne har lige nu mulighed for at oprette 749 intensivpladser med respirator. Derudover har de private hospitaler 69 og forsvaret 29 respiratorer, der umiddelbart kan stilles til rådighed for sundhedsvæsenet. Dertil kommer 27 apparater, som først skal gøres funktionsdygtige, men som forsvaret også har på lager og stiller til rådighed.

Alt medregnet når den danske beholdning af respiratorer op på 874 apparater og det er nok til at dække belastningen, selv hvis afbødningsstrategien mod forventning skulle fejle, og Danmark kommer ud i det røde scenarie, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Ved at forebygge kan vi ved fælles hjælp forsinke og mindske smittespredning og derved undgå et pludseligt mega voldsomt pres på sundhedsvæsenet.

Midt under corona-krisen er det meget positivt at se, at mange danskere stiller sig til rådighed som børnepassere, indkøbere, medicinbude, nabohjælpere og meget andet, som der kan være stærkt brug for.

De, der kan selv, kan sætte sig selv til side for at hjælpe og støtte dem, der har størst behov, så har vi mulighed for at komme godt igennem den svære periode, vi alle er midt i og er en ufrivillig del af.