Sænk momsen og genstart turismen

19. februar 2021, 15.17

Niels Jørgen Jensen, administrerende direktør i Fårup Sommerland. Foto: PR-foto

FERIE Dansk turisme er et af de erhverv, der er hårdest ramt af coronakrisen. Ifølge en statusanalyse fra Erhvervsministeriet mistede branchen 31 milliarder kroner i omsætning i 2020, hvilket vurderes at svare op til 44.000 tabte årsværk.

Vi mærkede også alvoren i Fårup Sommerland, hvor høje forventninger, rekordsalg af sæsonkort og en fuldt booket eventkalender med ét blev skiftet ud med strenge restriktioner, mundbind og en sommerpakke, som endte med at få store konsekvenser for sommerens besøgstal. Mens flere aktører kunne melde om rekordsommer, måtte forlystelsesparkerne se langt efter gæsterne, der i betydelig grad søgte mod oplevelser til halv pris.

For Fårup Sommerlands vedkommende betyder det, at vi sidste år oplevede en nedgang på 31 procent, og det rammer os selvsagt hårdt. Nu befinder vi os igen i en situation med restriktioner og nedlukninger. Det vil trække dybe spor ind i den kommende sæson for store dele af turisterhvervet, som fortsat har behov for fokuserede og balancerede indsatser, der tilgodeser branchen i bredere forstand. Det sker ikke gennem nye hjælpepakker, der primært retter sig mod ét område af branchen og ikke tager hensyn til resten. Så ender vi endnu en gang med at skabe en skævvridning, der skaber uhensigtsmæssige konkurrencevilkår og dermed ikke bidrager til at genstarte dansk turisme.

Og netop konkurrencevilkårene er altafgørende for dansk turisme, når vi skal genvinde vores markedsandele blandt de internationale turister. Vores konkurrenceevne er imidlertid betydeligt hæmmet af, at Danmark er en af de dyreste destinationer og tilmed har Europas højeste moms på oplevelser, hoteller og restauranter.

Vores nabolande har løbende rykket i en række effektfulde håndtag for at hjælpe turisme- og oplevelseserhvervet. I Tyskland har man eksempelvis sænket den normale momssats fra 19 procent til 16, mens Norge og Storbritannien har reduceret satsen til henholdsvis seks og fem procent. Det stiller Danmark i en svær position, når grænserne åbnes, og vi skal kæmpe om de samme gæster.

Derfor vil det i min optik være den bedste og mest effektfulde hjælpepakke at indføre en midlertidig differentieret momssats for oplevelser, hoteller og restauranter.

Vi bliver imidlertid mødt med, at en momsnedsættelse vil skabe administrative udfordringer og vil tage lang tid at realisere, men erfaringer fra vores nabolande viser, at det kan lade sig gøre at implementere en målrettet differentieret momsnedsættelse for hoteller, restauranter og oplevelser med kort responstid. Mit håb er derfor, at man også i en dansk kontekst vil se mulighederne fra den anden side af bordet - nemlig fra erhvervets perspektiv, hvor situationen lige nu er yderst alvorlig for mange aktører, der fortsat agerer i uvished og under enormt pres efter et år med stor turbulens.