Vigtige Venstre-aftryk på aftale om klimatilpasning

Udgivet:19. maj 2020, 11.06

Læsetid:2 minutter

Carsten Kissmeyer. Foto: Flemming Hansen

Af Carsten Kissmeyer folketingsmedlem og energi- og forsyningsordfører for Venstre

VAND Skybrud og enorme mængder regn kan gøre selv den roligste boligejer nervøs. I de seneste år har vi set, hvordan store regnmængder oftere og oftere medfører oversvømmelse. Det har haft store økonomiske omkostninger for samfundet, ligesom det har skabt store problemer for både by- og landområder. Ifølge en rapport fra FN’s Klimapanel fra efteråret 2019 kan Danmark forvente flere og mere ekstreme oversvømmelser som følge af klimaforandringer. Det viser, at der er brug for, at der handles nu.

Det er derfor glædeligt, at Venstre sammen med regeringen og resten af Folketingets partier (på nær Nye Borgerlige og Alternativet) har indgået aftale om at justere reglerne om klimatilpasning i spildevandssektoren, således at der skabes gode rammer for klimatilpasningen, samtidig med at vi får mest klimatilpasning for pengene. Det er især glædeligt, at Venstre har sikret to vigtige aftryk på aftalen:

Først og fremmest har Venstre været med til at sikre, at de tiltag, som vandselskaberne igangsætter for at håndtere den øgede mængde nedbør, skal være samfundsøkonomisk hensigtsmæssige. Helt konkret skal der udvikles en model, der sikrer, at de klimatilpasningstiltag, som vandselskaberne får betaling for at udføre, ikke efterlader store økonomiske omkostninger. På den måde sikrer vi, at nye tiltag ikke bliver unødigt dyre for forbrugerne såvel som virksomhederne.

Derudover har det været vigtigt for Venstre, at det fortsat er kommunerne, der i sidste ende har ansvar for at planlægge klimatilpasningen i kommunerne - herunder spildevandsselskabernes klimatilpasningsindsats. På den måde sikres det, at der er demokratisk kontrol over klimatilpasningen i spildevandssektoren.

Aftalen kan ikke løse alle problemer med stigende vandmængder og oversvømmelser efter massiv regn. For eksempel løser aftalen ikke visse boligejeres problemer med at komme det stigende grundvand til livs. Vi kæmper ligeledes mange steder med høj vandstand i de åer, der skal modtage de stigende vandmængder. Dette er udfordringer, vi politikere hurtigst muligt skal tage hånd om. Aftalen løser således ikke alle problemer, men den er et skridt i den rigtige retning, og vi sikrer nogle gode rammer for klimatilpasningen i spildevandsektoren.