Den første corona-sommer

14. august 2020, 14.43

Søren Brøndum. Foto: Henrik Ole Jensen

Det er den første sommer, som jeg - sammen med den øvrige befolkning - har oplevet i en atmosfære af usikkerhed, der skyldes den verdensomspændende pandemi af coronavirus. Det bliver måske bare den første i en række af somre, der bliver præget af både forfærdelige og trælse begivenheder med konsekvenser på alle planer - globale, såvel som individuelle - af sundhedsmæssige, økonomiske, fordelingspolitiske, livspåvirkende karakter. Men det vil jeg af pladshensyn ikke komme nærmere ind på her.

Til gengæld vil jeg her kommentere, at jeg har kunnet læse mig til, at mange danskere har søgt sommeroplevelser i vores eget land, fordi planlægningen af ferierejser til andre lande i denne sommer har været forbundet med usikkerhed. Må vi rejse? Kan vi rejse på betryggende vis? Tør vi rejse? Har det konsekvenser for os - og vores familie, venner og arbejde, når vi kommer hjem? Og usikkerheden har ikke kun ramt familieferien. Mange unge mennesker, der ferierer med jævnaldrende, har været igennem de samme kvaler. Nogle har trodset advarsler/henstillinger. Andre har udvist meget stor forsigtighed. Men for ingen er det gået sporløst hen over sommeren, at der er sket noget med vores sædvaner og normale tryghedsfornemmelser.

På den baggrund har mange danskere vendt ryggen til udlandsferien i år. Det har - ifølge den daglige avislæsning, som er en troværdig og inspirerende kilde til samtalerne over morgenkaffen med ægtefællen og samtalerne med venner og bekendt i løbet af dagen - givet sig udslag i et boom i sommerhussalg og sommerhusudlejninger. Det har også været svært at finde plads på campingpladserne, hvor danske campister er rykket ind på de pladser, som man oplevede, at gæster fra Tyskland, Holland og de skandinaviske lande afbestilte, da det i forsommeren så allermest sort ud. De ovenstående oplysninger kan sikkert statistisk bekræftes, når sommeren er forbi.

Men hertil kommer alle de fornemmelser og oplevelser med andre mennesker, som jeg selv har oplevet i sommer på mine ture i det danske land, hvor parkeringspladserne ved udgangspunkterne for vandreruter og cykelture har været fyldte allerede i løbet af formiddagen. Stemningen har været god, når man vandrede og cyklede. Man hilser på hinanden, man holder afstand. Og man kommenterer den fælles glæde ved at nyde den danske natur. Der har været masser af folk på telt- og shelterpladserne - både med og uden egne telte - men her kunne der godt tages initiativer, der gør det lettere at være spontan-turist i eget land.

Hjemmesiden Udinaturen.dk er en fantastisk god begyndelse, men denne burde kunne udvikles meget mere, så den bliver et bedre redskab for det enorme potentiale, der ligger i, at mange flere mennesker har fået øjnene op for de muligheder, der ligger i at feriere i eget land. Udinaturen er en guide til oplevelser i naturen. Den udvikles i et samarbejde mellem en række kommuner, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og KL.

Vejret i juli har ikke haft subtropisk karakter. Den mest stabile trend har været, at det har blæst meget. Og derfor har man brug for et hurtigt og fleksibelt planlægningsredskab, fordi de ønskede planer ofte meget hurtigt skal tilpasses de praktiske og vejrmæssige muligheder. Hvis vi skal give indlandsturismen meget bedre udviklingsmuligheder, så vil jeg opfordre de ansvarlige offentlige myndigheder bag ovenstående hjemmeside til at gå ind i en hurtigtarbejdende proces, så hjemmesiden kan anvendes meget mere differentieret af forskellige typer af natur-turister fra Danmark og på sigt meget gerne fra andre lande. Den skal derfor også foreligge på andre sprog. Engelsk og tysk som de mest umiddelbare. Vi har meget mere at byde på - også i naturmæssig henseende.

Målgrupperne kunne differentieres, så både unge mennesker, der vil have det sjovt sammen, yngre par på skal-det-være-os-to ture, og familier med børn samt sluttelig 60+ målgruppen med hang til ro, renlighed og rødvin kan finde idylliske spots, hvor de kan udfolde det liv, som de hver især synes, er det rigtige lige nu.

Så kommer vi forhåbentlig også meget lettere igennem den anden corona-sommer - sammen, men på behørig afstand. For der er ingen garanti for, at denne sommer var en undtagelsessommer.