Mange udfordringer på dagsordenen

8. april 2020, 11.25

Palle Høj. Foto: Flemming Hansen

UDVIKLING På byrådsmødet 14. april skal vi godkende »Udviklingsprincipper for Ikast midtby”«.

Udviklingsprincipperne er godkendt på teknik- og miljøudvalget og i økonomi- og planudvalget. Det forventes derfor også, at punktet bliver godkendt, måske endda uden at byrådet mødes fysisk til byrådsmøde.

Jeg forventer ikke, at der er åbnet så meget op efter påske, at vi kan holde byrådsmødet på normal vis, så vi må i stedet på e-mail eller på anden vis gennemføre byrådsmødet.

Vi har mange andre punkter på dagsorden, blandt andet er udviklingen i antal ledige steget med 263 fra 8. marts til 29. marts eller med 33,1 procent, og det er den højeste stigning i midt- og vestjyske kommuner.

Corona-krisen har givet mange udfordringer til hele Danmark og derfor også til alle kommuner inklusiv Ikast-Brande. Vi har masser af butikker, der er lukket, og alle restauranter og pizzeriaer må ikke have gæster. Mange lokale bakker heldigvis op og køber take-away hos de lokale leverandører og bakker op om butikkerne.

Det er meget imponerende, at en facebookside som »Red Ikast« har 3780 medlemmer, og der kommer fortsat flere til. Selv om der er et lokalt sammenhold i vore byer, og rigtig mange gør det rigtige og køber lokalt, så vil vi stå med nye store udfordringer, når krisen er ovre. Det vil vi også gøre i Ikast i forhold til vores midtby.

Jeg er derfor meget bekymret for, hvordan vore butikker vil klare sig i midtbyen, og hvor mange butikker i midtbyen, der ikke kan klare sig igennem den nuværende krise. Jeg er derfor glad for, at en arbejdsgruppe bestående af borgere og repræsentanter for foreninger og erhvervslivet i Ikast har fastsat udviklingsprincipper for Ikast midtby.

Arbejdet med Ikast midtby har resulteret i hæftet »Ikast Midtby - udviklingsprincipper«, som nu er klar til at blive politisk godkendt til offentliggørelse.

Arbejdsgruppen med borgere, repræsentanter for foreninger, organisationer og erhvervsliv har været med til at fastlægge udviklingsprincipper og er kommet med ideer og forslag til planer og projekter.

Arbejdsgruppen har således været med til at sikre, at planen i videst muligt omfang tager udgangspunkt i de udfordringer, der opleves af byens borgere og brugere, og i de lokale ideer og ønsker.

Arbejdet med midtbyen har taget udgangspunkt i en opdeling i fem bykvarterer, hvor det især er en af de fem - udviklingen af Strøgcentret - som jeg tror, vi meget hurtigt kommer til at kigge på. Der er blandt andet forslag om en nyindretning af strøgcentret med orangeri, lys og eventuelt ny belægning med multihus for idræt og bevægelse og et grønt område med en grøn væg. Desuden et nyt bolignært opholdsareal ved Sieferts Plads. Rigtigt spændende tanker.

Der ligger således en lang række gode forslag til, hvordan vi kan udvikle vores midtby i Ikast, og jeg er ret sikker på, at vi får brug for disse forslag i Ikast og vore andre byer i kommunen, når vi står med en ny realitet og hverdag, når corona-krisen har lagt sig.

Vi får brug for at tænke nye tanker og lave nye byrum, så der bliver plads til oplevelser i byen, som arbejdsgruppen også lægger op til.

Vi skal videre efter den store corona-krise, vi står lige midt i. Derfor er jeg også meget glad for, at vi i byrådet har vedtaget at fremrykke anlægsprojekter og investeringer for 145 millioner kroner og søge et lån hjem for at kunne gennemføre disse investeringer.

Det glæder mig, at vi fremrykker skolen i Brande, masse af mindre investeringer fra kultur- og fritidsudvalgets pulje til haller og institutioner rundt i hele kommunen. LED-belysning, forlængelse af O. Vestergaard-Poulsens Allé, institutionen Børnebyøster, og gadelys fra Ikast til Herning, tag på Hyldgårdsskolen og mange andre mindre projekter, der vil komme vore lokale håndværkere til hjælp i en svær fremtid.

Jeg er sikker på, at vi kommer videre efter denne krise. Det bliver svært, og det vil tage lang tid, før vi er tilbage igen på et nogenlunde niveau, men jeg er optimistisk og tror, vi kommer videre også med en Ikast bymidte, der er meget udfordret lige nu.