Naturnationalpark Stråsø hilses velkommen af DN

11. juni 2021, 13.31

Knud Erik Christensen. Foto: Henrik Ole Jensen

NATUR I de tre vestjyske lokalafdelinger af Danmarks Naturfredningsforening (DN) omkring Stråsø er vi glade for og stolte af, at miljøminister Lea Wermelin i april udpegede Stråsø som én af tre nye naturnationalparker.

Stråsø spreder sig med sine 3500 hektar over tre kommuner: Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjern. Derfor har DN-afdelingerne i de tre kommuner valgt en fælles repræsentant til den lokale naturnationalpark-følgegruppe, som Naturstyrelsen Vestjylland skal nedsætte, og vi har nedsat en arbejdsgruppe, der skal koordinere vores forslag til naturnationalparkens indretning og udvikling.

Efter vores mening var det helt oplagt at udpege Stråsø-området som én af de 15 nye naturnationalparker. Både i nationalt og internationalt perspektiv rummer Stråsø meget store landskabs- og naturværdier, som med udpegningen vil få mulighed for at udfolde sig frit og blive endnu rigere. Stråsøs mange forskellige naturtyper: Nåle- og løvskove, herunder gamle ege-urskove, heder, moser, enge, ådal, vandløb og søer repræsenterer et meget stort potentiale for udvikling af den biologiske mangfoldighed.

Ved at udlægge Stråsø som natur-nationalpark vil så meget som muligt af skoven blive ladt urørt til gavn for sjældne og truede dyr og planter, og vilde, naturlige processer vil få lov at udvikle sig uforstyrret. Denne naturlige dynamik vil sammen med de store græsædere, som skal udsættes i naturnationalparken, sikre høj naturkvalitet og størst mulig biologisk mangfoldighed.

Udpegning til naturnationalpark vil også fremhæve Stråsø-området overfor hele Danmarks befolkning, som noget helt særligt med gode muligheder for enestående naturoplevelser.

Stråsø Plantage og Vind Hede blev i 2018 udpeget som en del af Danmarks Naturkanon. Juryens begrundelse var følgende: »Det bølgende hedelandskab på Vind Hede og de udstrakte indlandsklitter beplantet med bjergfyr og gran i Stråsø Plantage giver et storladent indtryk af ’al Jyllands vælde’. Her er der plads til, at naturen kan udfolde sig. Her får man stadig indtryk af de store vidder, som er et alt for sjældent syn i Danmark. Her er der langt til naboen, men tæt til den indre ro. På Lærkehøj stod H. C. Andersen for 160 år siden og skuede ud over landskabet, inden han skrev ’Jylland mellem tvende have’. I dag er det blevet krondyrenes og ulvenes land. Her kan dyr og mennesker opleve den frihed, de savner i resten af landet.«

Den beskrivelse af Stråsøs naturkvaliteter er vi helt enige i. De naturkvaliteter fortjener at blive udfoldet endnu mere og oplevet af flere.

Hele verden står i en biodiversitetskrise. Men krisen er ekstra stor i Danmark. Omkring 60 procent af vores land udnyttes af landbruget, som med stadig større marker med kun én afgrøde og med brug af sprøjtegifte giver Danmarks vilde natur meget trange kår. Kun omkring fem procent af vores natur er fredet. Den danske naturs største problem er mangel på plads. Derfor er det fantastisk godt, at naturen får plads og første prioritet i naturnationalparkerne.

Vi ser frem til at deltage i arbejdet med udviklingen af naturnationalpark Stråsø til gavn for den biologiske mangfoldighed og til glæde for mennesker.

Indlæser debat...