Beboere vil ikke af med træer: Nyt klimabassin ændres

En træbevokset mergelgrav får Herning Kommune til at ændre klimasø, som i stedet vil blive anlagt med volde og skrænter

30. august 2019, 15.04

De nye byggegrunde på Spinkebjerg skal anlægges på de nuværende fodboldbaner mod vest. Klimabassinet skal opbygges uden om bevoksningen mod øst. Illustration: Herning Kommune

GJELLERUP Beboerne på Vestertorp og Spinkebjerg er glade for et lille skovstykke på det grønne areal, der grænser op til Gjellerupskolens nuværende fodboldbaner.

Her vil Herning Kommune anlægge en ny klimasø med plads til 9000 kubikmeter vand. Men den oprindelige plan om et bassin med bløde kanter, der var ...