Herning-pige forsker i cyberkriminalitet

28. november 2019, 11.11

Jurist Lene Wacher Lentz har fået titel af ph.d på baggrund af en afhandling om politiets efterforskning på internettet. Foto: PR-foto

FORSKNING Det Akademiske Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet har tildelt Lene Wacher Lentz en ph.d.-grad ved Juridisk Institut. Det sker på baggrund af hendes ph.d.-afhandling, som bærer titlen »Politiets hemmelige efterforskning på internettet«.

Lene Wacher Lentz er født i Herning i 1973. Hun er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet og har været anklager i en årrække, senest ved Nordjyllands Politi, inden hun i 2015 fik ansættelse ved Aalborg Universitet.

I dag er hun fortsat ansat ved Juridisk Institut, hvor hun forsker i cybercrime og politiets digitale efterforskning, ligesom hun underviser i en række strafferetlige fag på jura-uddannelsen.

I sin ph.d-afhandling undersøger Lene Wacher Lentz den retlige regulering af politiets hemmelige efterforskning på internettet gennem to udvalgte typetilfælde: Først det tekniske tvangsindgreb, hvor politiet med teknisk software med videre skaffer sig adgang til private datasystemer. Dernæst det menneskelige indgreb, hvor politiet under dække interagerer med borgeren for at indsamle oplysninger eller som politiagenter medvirker i et kriminelt forløb for at kunne pågribe forbryderne. Konklusionen er, at retsplejelovens regulering på flere punkter ikke er tidssvarende i forhold til de nye digitale efterforskningsmetoder, fortæller Aalborg Universitet i en pressemeddelelse.