Efter knap 28 år som leder af Skiftesporet går psykolog Esper Sørensen på pension

Det var en tilfældighed, at Esper Sørensen, kom i kontakt med psykiatrien som ung og blev psykolog. Men det var ingen tilfældighed, at han blev leder af Skiftesporet. Med udgangen af marts forlader han sit livsværk for at gå på pension

22. marts 2020, 12.02

I Skiftesporets boenhed bor der unge fra 16 til og med 23 år, mens dagcentrets brugere er fra 18 og op til 30-35 år. Horisont er Skiftesporets ambulante psykosociale tilbud til personer med spiseforstyrrelser, selvskadning, ADHD, personlighedsforstyrrelser og angst. Esper Sørensen har været leder af Skiftesporet siden begyndelsen i 1992, men nu går han på pension. Foto: Flemming Hansen

I 1973 begyndte Esper Sørensen på HF på Nørre Nissum Seminarium. På studiet var der tradition for, at nogle af de studerende hvert år rejste til Norge for at arbejde på Lier sykehus, et psykiatrisk sygehus tæt på Drammen i Norge, i sommerferien.

Esper Sørensen, leder og stifter af »Skiftesporet - et livslærested for sindslidende« på Th. Ni...