Uenighed i Herning Kirke: Jeg har meget svært ved at genkende formandens udlægning

16. oktober 2020, 13.00

Herning Kirke. Foto: Tom Laursen

VALG Menighedsrådsformand Arne Bach er i onsdagens Herning Folkeblad citeret for, at der i spørgsmålet om lovsange ikke skulle have været tale om nogen større uenighed, og at der blev fundet et kompromis. Dette nedtonede billede har jeg meget svært ved at genkende.

For det første blev tiltaget igangsat uden, at der forud havde været en diskussion af fordele og ulemper ved dette i menighedsrådet - på trods af, at menighedsrådsloven klart siger, at salmebogstillæg skal godkendes i menighedsrådet og af biskoppen, inden de kan bruges ved højmessen.

For det andet blev der nedsat to grupper, som skulle arbejde med problematikken. Hverken i den ene eller anden arbejdsgruppe (som både jeg selv og Elin deltog i) lykkedes det efter et forløb på flere måneder at nå frem til et kompromis.

Det var en hård og opslidende proces. De forslag, som det daværende flertal havde til, hvordan ønskerne om at inddrage dele af den frikirkelige rytmiske lovsangstradition i højmessen uden at skabe enorme stilistiske afbræk i højmessen og til en inddragelse af andre end drengekoret og organisten, som professionel musiker, blev afvist som ikke vidtgående nok. Alle med relation til IM - inklusive formand Arne Bach - stemte dengang imod det forslag, der var det længste, vi synes, vi kunne strække os uden, at det fik højmesserne til at skifte så meget udtryk, at vi forudså, at det ville splitte menigheden. Så forslaget om en tidsbegrænset brug blev faktisk vedtaget af alle andre end IM - netop for at forsøge at rumme ønsket om begrænset brug af lovsang, uden at helheden led for meget under det. Det er offentlig tilgængelig viden, da menighedsrådsmøderne og beslutningsreferaterne derfra i det væsentlige er offentlige.

Siden har flertalsforholdene i rådet været så klare, at der ikke har været udsigt til at mere vidtgående forslag har kunnet opnå flertal. Indtil nu.

Læs også
Menighedsrådsvalg: Valgbestyrelsen ved Herning Kirke kommer på arbejde
+Abonnement
Læs også
Menighedsrådsvalg i Herning Sogn: Valgte kandidater forundret over ny liste
+Abonnement