Debatindlæg: Invitation til alle byrådsmedlemmer i Herning Kommune

10. december 2019, 12.30

Holing Ridecenter inviterer byrådet til orienteringsmøde. Foto: Flemming Hansen

RIDEKLUB Åbent brev til medlemmerne af Hernings Byråd:

Hermed inviteres alle i Herning Byråd til møde i Holing Ridecenter onsdag 8. januar 2020.

Kærbo Rideklub har siden oktober 1994 haft alle sine aktiviteter i Holing Ridecenter, som på daværende tidspunkt lige var blevet opført.

Mange børn, unge og voksne har her i over 25 år interesseret sig for ridesporten og haft utallige gode timer sammen med vore ponyer og heste. Det var også her, at dronningens heste for nogle år siden kom på besøg.

Holing Ridecenter er placeret i et naturskønt område mellem Herning, Gullestrup og Tjørring. Vi har en dejlig ridehal med god bund og ny barriere samt en lys og luftig stald med god staldhøjde. Der er både vinduer i taget og i muren mod syd. Hele taget er for få år siden skiftet, området er drænet overalt, og foldene hører til de bedste i kommunen.

I 2011 blev der udarbejdet en ny masterplan for Holing området for at få udvidet Sportscenter Herning. Hermed begyndte problemerne for Kærbo Rideklub.

Senere besluttede kommunen desuden at udarbejde en ny lokalplan, der omlagde blandt andet vores matrikel fra landzone til byzone.

Det fik Skat til at hæve vores ejendomsskat med 800 procent. Selv om denne procentsats senere efter klage blev nedsat, og vi fik støtte til den forhøjede ejendomsskat, er det alligevel en stor belastning for vores økonomi.

I forbindelse med tankerne om en rambla mellem Sønderagerskolen og Sportscenter Herning fik vi at vide, at nu kunne vi godt regne med at skulle afgive vores springbane og den lille dressurbane, men til gengæld ville kommunen etablere en ny udendørs dressurbane syd for ridecentret for op mod 300.000 kroner.

Intet af dette er jo blevet til noget, men alligevel betaler vi ejendomsskat for hele området. Fuldstændig urimeligt.

I Herning Kommune har der været en praksis, hvor man har hjulpet spejdere, FDF’ere og en hundeklub med at finde egnede steder, når udviklingen har gjort, at disse foreninger har måttet fraflytte deres områder.

Hvorfor kan vi ikke få et nyt gaveskøde i området?

Vi har fremlagt adskillige steder i Holing-området, hvor vi forholdsvist billigt kunne fortsætte vore aktiviteter.

Men alle forslag er blevet vraget af formanden for kultur- og fritidsudvalget Johs. Poulsen (R). Er disse forslag overhovedet blevet fremlagt for kultur- og fritidsudvalget? Ja, sikkert mundtligt, men det fremgår hverken af dagsorden eller referat fra udvalgets møder. Det er ikke et seriøst arbejde fra udvalgsformandens side.

Jeg har ikke kendskab til andre foreninger i Danmark, der er blevet behandlet på denne måde.

De forskellige bestyrelser i Kærbo Rideklub har igennem de seneste 25 år arbejdet knaldhårdt for at overleve i Holing-området. Der bliver også arbejdet i MCH for at skaffe midler nok til den daglige drift. Der er en restgæld på kreditforeningslånet på 470.000 kroner, og de daværende indskydere har cirka 55.000 kroner til gode.

Vi kunne altså være gældfri om mindre end fem år, men bliver nu forhindret i at drive vore aktiviteter for medlemmerne.

Disse gældsposter har forvaltningen dog lovet at indfri, hvilket jo også er nødvendigt, når hele Holing Ridecenter ønskes nedrevet.

Igennem de seneste mange måneder har vi deltaget i adskillige møder om Kærbos fremtid. Vi har fremlagt fire forskellige planer for mulige placeringer i Holing, men idet kun omkring halvdelen af Holing Ridecenter skal bruges til udvidelsen af Sportscenter Herning og talentskolen, så vil vi sagtens kunne overleve her i den resterende del af Holing Ridecenter nogle år og stadig have rådighed over foldene. Det vil være den absolut billigste og nemmeste løsning for alle. Kan den påtænkte fodboldbane ikke udskydes? Er en fodboldbane vigtigere end folde til hestene?

Alle vore mange forslag er som nævnt blevet forkastet af Johs. Poulsen, der på et møde i Herning Rideklub mandag 2. december fik drejet sagen derhen, at hele udvalget skulle tage stilling til kun et forslag.

Der cirkulerer i øjeblikket mange bud på, hvor meget det vil koste at flytte Kærbo Rideklub på Godsbanevej.

Der vil jo være udgifter til fast bund i en stald, vinduer i tag og sider, udluftning, møddingsplads, dræning af folde og pålægning af mange kubikmeter stabilgrus og jord samt såning af græs. Ligeledes skal der opsættes bokse med vandkopper og meget andet.

Hvor skal vores hø, foder og mødding etableres?

Der er jo heldigvis en hestelov, som det er vigtigt at overholde. Husk også diverse miljøkrav!

Der er blevet nævnt et fiktivt, nedskrevet beløb på 300.000 kroner. Det vil blive meget dyrere. Og stadig er der så de mudrede folde, som vores heste i hvert ikke skal gå på.

Vi inviterer som sagt alle byrådsmedlemmer til et møde onsdag 8. januar klokken 16.00, og pressen bliver også inviteret. Johs. Poulsen har allerede svaret:

»Men personligt har jeg ikke behov for at deltage«.

Det kan jeg måske godt forstå, da Johs. Poulsen jo ikke ønsker at sætte sig ind i fakta omkring Holing Ridecenter. I stedet har han selv oplyst at have besøgt rideklubben uden for vores åbningstid, hvor man jo ikke kan følge aktiviteterne! Når Sportscenter Herning er lukket, foregår der jo heller ikke her megen sportslig udfoldelse.

Med 60 medlemmer, 9 elevheste og 8 opstaldere har vi selvfølgelig begrænset åbningstid. Jeg har tidligere gjort rede for, at vores usikre fremtid har skræmt mange væk.

Vi vil gerne have så mange byrådsmedlemmer som muligt med til mødet, så alle bliver grundigt orienteret inden en eventuel behandling i byrådet.