Læserbrev: Akutlægebiler og det videre forløb

Udgivet:11. september 2023, 14.17

Læsetid:3 minutter

Anders G. Christensen, Anne Marie Søe Nørgaard og Ib Bjerregaard
henholdsvis gruppeformand og forretningsudvalgsmedlemmer, Venstres budgetforhandlere

SUNDHED Med årets budgetlægning i Region Midtjylland havde vi som politikere en bunden opgave. Det skulle ske store omprioriteringer og dermed besparelser på flere områder - for at skaffe plads til dækning af udgifterne til blandt andet medicin og borgernes konsultation hos praktiserende læger.

Et af sparetemaerne var akutbiler. Når det kom op, er det fordi vi i Region Midtjylland sammenlignet med det øvrige land har mange flere end andre. Vi endte derfor med at vedtage et niveau, der er som i Region Syddanmark, der er den region, vi ligner mest.

Det betyder fire færre akutlægebiler. Det giver en besparelse på 30-35 millioner kroner. Vi har accepteret det, da der siden regionen indførte akutlægebilerne er sket en meget positiv udvikling på området, hvor ambulancebehandlere og paramedicinere i dag med ny teknologi opkobles til lægen i akutafdelingen - for derved at få sparring og gode råd til foreløbig indsats på skadestedet - ligeledes er der siden vi vedtog antallet af biler kommet helikoptere til, der flyver rigtig meget til de områder i regionen, der ligger længst fra akuthospitalerne.

Placeringen af de seks tilbageblevne akutlægebiler blev også drøftet. Den faglige anbefaling var at have dem ved akuthospitalerne.

Venstre tilgang til forliget er, at vi i de kommende to måneder får udredt temaerne konkret og set på de høringssvar, der kommer. Her får vores faglige folk mulighed for at forklare deres faglige anbefalinger under forligsdrøftelserne. For som lægmænd kan vi sagtens følge de kritiske røster, der stiller spørgsmål ved bilernes placering. Var det ikke bedre at placere akutlægebilerne i de områder, der har langt til akuthospitalet?

I venstre har vi ingen forudfattet mening om den del, det må bero på, hvor de redder flest liv og sikrer hurtig behandling uden store senfølger. Den del får vi udledt fagligt i de kommende måneder og skulle det vise sig, at akutlægebilerne kan gøre lige så stor nytte ved at flytte dem fysisk fra en placering i byerne med akutsygehuse til andre lokationer, så ser vi fordomsfrit på det. En reduktionen i antal og en besparelse på 30-35 millioner kroner er det vi har aftalt, og det løber vi ikke fra.

Samme tilgang gælder i de andre temaer. Budgetprocessen gik meget stærkt, derfor bliver der også nogle spændende drøftelser de kommende par måneder, hvor de enkelte temaer skal udredes. Og giver den udredning anledning til justeringer, vi i forligspartierne kan blive enige om, så skal vi da forfølge dem. Det er en af grundene til, at Venstre skrev under på forligets tekst.

Meget skal konkretiseres frem til 20. december, og her har vi i Venstre det bedst med at sidde med ved bordet og gøre vores indflydelse gældende. Og vi er sikre på, at vi sammen med andre partier kan opkvalificere beslutningsgrundlaget, vi havde under drøftelserne i tirsdags, og at alle er klar til justeringer, hvis de bliver til gavn for regionens borgere. Men overordnet skal vi have et budget i balance - også selv om vi alle mener, der burde være flere penge til rådighed. Som ansvarlige regionspolitikere ser vi ikke anden mulighed end at gøre det bedst mulig indenfor de økonomiske rammer, vi får fra regering og folketing.

Deltag i samtalen

Hej, jeg hedder Jacob Hove og er debatredaktør. Ønsker du at deltage i en aktuel samtale eller starte en ny, så er du meget velkommen til at sende mig dit synspunkt i en mail på debat@herningfolkeblad.dk Husk at du også altid kan skrive en kommentar i vores online debatmodul, som du finder herunder

Indlæser debat