Parringsleg for laks i Sørvad

Fiskene i Vegen Å har fået en ny grus-seng at yngle i, og i disse dage kan man være heldig at se deres parringsleg

8. december 2015, 10.59

Den nye »legeplads« for fiskene i Vegen Å fik stor opmærksomhed fra børnene, og i disse dage kan de være heldige at se laks eller havørred på parringsleg i åen. ? Privatfoto

SØRVAD Vegen Å gennem Sørvad har fået supplerende gydegrus lagt i, så laks og havørreder har et sted at parre sig.

Det er Vind-Vinding Lystfiskerforening, som hvert år udlægger suppleringsgrus til fiskene i åen gennem Sørvad, og det blev atter gjort i forrige uge. Lystfiskerforeningen kalder strækningen for »en af Storås vigtige fiske-børnehaver«. Toppen af Vegen Å viser nemlig ved de sidste fiskeundersøgelser en meget stor gydesucces for både laks og havørred.

Det er i de små vandløb i toppen af vandløbssystemerne, at grundlaget for fiskeri i de store vandløbssystemer begynder, og lystfiskerforeningen samarbejder med Herning Kommune om udlægning af gydegrus.

Finn Stengel Petersen (S), der er formand for teknik- og miljøudvalget, siger:

- Jeg glæder mig over, at der med det her projekt kommer fokus på de små vandløb. Det er nemlig i vandløb som det her, hvor der er et godt fald, at både laks og havørreder gyder og vokser op. Derfor er det her lille projekt faktisk af rigtig stor betydning for, at der er en sund bestand af laks og ørred i Storåsystemet.

Engagerede mennesker

Jens-Bernhard Knudsen (V), der er medlem af byrådet i Herning Kommune og selv bor lige uden for Sørvad, deltog i år i arbejdet med at udlægge grus i vandløbet.

- Det her er et godt eksempel på, at en god bestand af fisk i vandløbet sagtens kan forenes med, at vi samtidig får vandet væk fra markerne. Det ene udelukker altså ikke det andet. At vi samtidig får projektet udført i et samarbejde med engagerede mennesker fra vores lokalsamfund og bidrager til værdien af den grønne kile, vi har gennem byen, gør bare hele projektet endnu bedre, siger han.

Allerede under udførelsen af projektet fik det fokus fra forbipasserende borgere og børn i Sørvad, og hvis man er heldig (og kan være stille), kan man sandsynligvis se laks eller havørred på parringsleg i byen i netop disse dage.

Gydegrus er med til at skabe en sund bestanddel af laks og ørred i de store vandløbssystemer. ?Privatfoto