Stor hæderspris til forsker fra VIA

Rikke Gregersen hædres for sit arbejde med blandt andet en terapiform, der hjælper demente til bedre at kunne håndtere hverdagen

24. september 2019, 13.02

Docent og forskningsleder i demens, Rikke Gregersen fra VIA University College, har modtaget Alzheimer-forskningsfondens forskerpris 2019. De 300.000 kroner vil gå til mere forskning i demens. Foto: PR-foto

DEMENSPRIS Rikke Gregersen, der er docent, ph.d. og forskningsleder i demens ved VIA University College, har modtaget Alzheimer-Forskningsfondens Forskerpris 2019.

VIA udbyder uddannelser i 11 byer i Region Midtjylland - Aarhus, Horsens, Randers, Grenaa, Silkeborg, Ikast, Herning, Viborg, Skive, Holstebro og Lemvig - og på alle uddannelsesstederne bidrager Rikke Gregersens forskning i undervisningen om demens, fortæller VIA University College i en pressemeddelelse.

Hædersprisen fra Alzheimer-Forskningsfonden, der blev overrakt af prinsesse Benedikte, er på 300.000 kroner og er en anerkendelse af Rikke Gregersens forskning, der er til stor gavn for mennesker med demens og deres pårørende.

I forbindelse med overrækkelsen holdt Rikke Gregersen et oplæg om sin forskning - og særligt om, hvordan kognitiv stimulationsterapi (CST) gavner mennesker med demens og deres pårørende.

Rikke Gregersen betonede i oplægget, at CST også kan være en vej til store besparelser på sundhedsområdet, fordi terapien kan hjælpe mennesker med demens til bedre at kunne tackle hverdagen.

Projekter i gang før tid

Rikke Gregersen rettede samtidig en stor tak til Alzheimer-Forskningsfonden, som erhvervsmanden Asger Aamund er formand for.

- Jeg er pavestolt og beæret over anerkendelsen. Hædersprisen på 300.000 kroner giver mig mulighed for at starte nogle forskningsprojekter før tid. Pengene vil gå til forskning på det felt, som optager mig allermest lige nu - nemlig terapier, der kan stimulere tænkeevnen hos mennesker med demens, lød det fra Rikke Gregersen.

Ud over at lede VIAs demensforskning og varetage undervisning deltager Rikke Gregersen i flere internationale og nationale forskningsnetværk på demensområdet. Hun er Danske Professionshøjskolers repræsentant ind i Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark, der arbejder for større inklusion af mennesker med demens i samfundet.

Rikke Gregersen er desuden næstformand i Dansk Gerontologisk Selskab og var indtil for nylig formand i Human First-samarbejdet mellem Aarhus Universitet, Region Midtjylland og VIA i relation til skader og sygdomme i hjernen.

Hun har tillige publiceret forskningsresultater både nationalt og internationalt, ligesom hun er en flittigt anvendt oplægsholder.

Prinsesse Benedikte overrakte som protektor for Alzheimerforeningen årets forskerpris til Rikke Gregersen fra VIA University College. Hun er docent og forskningsleder i demens. De 300.000 kroner, der følger med hæderen, vil gå til mere forskning i demens, lover prismodtageren. Foto: PR-foto