Vor jordklode har åndenød

18. november 2020, 12.37

Erling Askjær Jørgensen. Foto: Flemming Hansen

AFSTAND I 1950 var vi 2,5 milliarder mennesker i alt på på Jorden. Nu i året 2020 er vi 7,8 milliarder. Vi er altså tre gange så mange, som vi var for 70 år siden. Hvis vi i de næste 70 år, skal blive tre gange så mange, som vi er nu, vil dette være 23,4 milliarder. Så mange mennesker kan der selvsagt ikke leve og bo på vor planet. Vi er nok allerede ved at være så mange, som der er plads og føde til. Vor klode er ved at være hårdt belastet af de mange mennesker, som vi er her, og derfor har vor klode åndenød. Den »hiver« efter vejret. Alt for mange regnskove fældes, og dette har betydelige følger for eksempel vedrørende den mængde af drivhusgasser, der udledes. Stigende temperaturer på vor klode er resultatet af overbefolkningen.

Når vi lever for tæt og for mange på den begrænsede plads, vi har, opstår der virus-epidemi. Covid-19 kaldes det nu. Vi ved ikke, hvor vi kan købe en ekstra klode til de mange fremtidige mennesker.

Alt imedens vi er blevet alt for mange her på vor klode, har vi fra Danmark hvert år postet milliarder og atter milliarder af kroner i såkaldt ulandsbistand. Dette har bidraget voldsomt til overbefolkningen i for eksempel Afrika. Også såkaldte hjælpeorganisationer reklamerer voldsom for at få danskere til at sende penge til mad til børn i de overbefolkede lande. Umiddelbart sympatisk, men øget over befolkning er resultatet.

Mellemøsten = de muslimske lande har en helt anden kultur, end vi har for eksempel i vort oprindelige Danmark, og den muslimske verden bidrager voldsomt til overbefolkningen på vor klode. Når så de bliver så mange i deres egne lande, at de ikke kan være der, så breder de sig ud over andre lande - for eksempel stor muslimsk indvandring i Danmark. I henhold til Koranen er børnebegrænsning og præventation ikke lovligt. Det hævder i hvert fald nogle imamer, har jeg læst.

I Kina har man i mange år haft etbarnspolitik, og Kina er blevet rigere, medens dette har været gældende.

Jeg er fyldt 87 år, så jeg er sikker på, at jeg ikke oplever det, når der på vor klode er tre gange så mange mennesker som nu, men jeg har set tredoblingen i den tid, jeg har været her på denne vidunderlige klode og derfor nærværende, som jeg håber, nogen, der er yngre, vil tænke grundigt over. Fanatisk økologi og veganere kan ikke afhjælpe problemet.

»Hold afstand« lyder budskabet nu i disse corona-tider. Jo flere vi er, jo vanskeligere bliver dette.