Debatindlæg om Rind Plantage: Anpartshaver undrer sig over shitstorm

20. november 2019, 07.20

Andelshaver og læserbrevsskribent Jeppe Funk Kirkegaard mener ikke, at billederne fra Rind Plantage er retvisende. For når der er »....udlagt cirka 360 ton vejfyld, så der er rig mulighed for at zoome selektivt ind for at få de billeder, man ønsker«, skriver han. Foto: Herning Kommune

FORURENING Jeg har de sidste uger med stadigt større undren fulgt, hvordan sagen om udbedring af en skovvej i Rind Plantage har udviklet sig fra en sag af ren administrativ interesse til en regulær shitstorm. En storm, som nu har nået en styrke, der får selv normalt saglige og fornuftige politikere til at ryste på hånden og undlade at lytte til anbefalingerne fra deres egne faglige medarbejdere.

Jeg er selv anpartshaver i Rind Plantage og målløs over de stadigt mere sensationsprægede overskrifter, som Herning Folkeblad dækker sagen med, samt de tendentiøse beskyldninger om korruption, der er fremkommet fra visse aktører.

Rind Plantage er stiftet i 1874 som aktieanpartsplantage af lokale borgere for at stoppe sandflugt. Der er i dag cirka 170 kendte ejere af de oprindeligt 269 udstedte aktier. De fleste er lokale herningensere, som glædes ved naturen og gennem fælles frivilligt ulønnet arbejde driver plantagen.

Læs også
Læserbrev: Fup eller fakta om byggeaffald i Rind Plantage

Alene de seneste 10 år har anpartshaverne nyplantet mere end 35 hektar blandet skov umiddelbart syd for Herning til gavn for miljøet og lokalsamfundet. Jeg tvivler faktisk på, at der er andre frivillige foreninger (inklusiv Dansk Naturfredningsforening), som gør en lige så stor og reel positiv indsats for miljøet i Herning kommune, som Rind Plantage.

Bestyrelsen redegjorde i sit læserbrev i avisen 6. november for, hvordan den så sagen - jeg støtter som anpartshaver bestyrelsens udlægning og synes faktisk, at sagen bag alle overskrifterne er ret simpel.

Rind Plantage bestiller vejfyld i form af sorteret uforurenet byggeaffald - det kræver ikke en godkendelse fra kommunen og er fuldt lovligt. Vognmanden får det anvist fra BR Miljøtech - de er hyret som underentreprenør af den hovedentreprenør boligselskabet Fruehøjgaard anvender. Fruehøjgaard er bygherre og derfor objektivt ansvarligt for sit eget affald - det kan der ikke løbes fra, men det behøver de faktisk heller ikke...

Der er vist mange nærbilleder i avisen af plastikstykker og armeringsjern med videre som dokumentation for, at byggeaffaldet ikke er sorteret tilfredsstillende. Der er udlagt cirka 360 ton vejfyld, så der er rig mulighed for at zoome selektivt ind for at få de billeder, man ønsker.

Loven fastsætter ikke en bagatelgrænse for sortering, men vejledningen fra Herning Kommune bruger en grænse på 1procent fremmedlegemer som metal og plast. Det svarer til cirka180 kilo pr. vognlæs, og det overholder vejfyldet indiskutabelt, selvom det jævnfør billederne i avisen kunne have været gjort endnu bedre. Fruehøjgaard har i øvrigt efterfølgende i avisen udtalt, at de har indskærpet det overfor deres underleverandør, og at det har virket.

Læs også
Læserbrev: Om Rind Plantage-skandalen

På trods af, at vejfyldet i avisen konsekvent er omtalt som miljøaffald og der har været fremsat postulater om asbest og pcb, så viser alle fakta efterfølgende, at det ikke er tilfældet. Der er af et uafhængigt prøvningsinstitut foretaget 40 prøver af vejfyldet jævnfør reglerne i Restproduktbekendtgørelsen (BEK1672 af 2016), og der er ikke konstateret hverken asbest eller pcb overhovedet. Der er i prøverne alene fundet uorganiske stoffer i mængder, som også forekommer i frisk beton. Det kan ikke være nogen stor sensation, at vejfyldet er præcist ligeså »forurenet« som al anden beton...

I bekendtgørelsen er formuleringen omkring bygge- og anlægsaffald, hvor der ikke er fundet pcb og asbest, at det kan bruges som erstatning for råstoffer (læs: grus) uden yderligere tilladelser:

»…hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. »

Der var rejst mistanke om, at vejfyldet var forurenet, og den mistanke blev der helt korrekt handlet på. Nu viser alle prøver, at mistanken var ubegrundet, og at vejfyldet ikke er forurenet - så skal det også behandles som rent fremadrettet.

Det er altså reelt bare normalt og lovligt anbragt vejfyld, der ligger i Rind Plantage, og den hysteriske omtale af miljøsvineri virker mere som en måde at sælge aviser og hverve nye medlemmer på, end det er at påpege et reelt problem. Det er helt uproblematisk og efter reglerne, da der hverken er fundet asbest, pcb eller andre skadelige stoffer. Det er i orden at være uenig med reglerne om sortering, men fokuser så konstruktivt og sagligt på at ændre dem fremadrettet i stedet for at gå efter aktører, som har forholdt sig til de nuværende.

Den her sag kommer under alle omstændigheder til at koste miljøet - sager som denne gør, at de fleste aktører ikke gider at risikere en grundløs shitstorm. Så i stedet for at genanvende byggeaffald og nyttiggøre det, bestiller de friske råstoffer fra en grusgrav for en lille merpris. Resultatet er flere grusgrave, mere CO2 udledning og mindre natur.

Læs mere her
Miljøskandale fyldte på årsmøde: DN Herning venter påbud i sag om byggeaffald
+Abonnement