Mindeord om Ove Pedersen fra Radikale Venstre i Herning: Han efterlader et stort tomrum

31. august 2017, 09.59

Mindeord

Fra Jan B. Henschke, formand for Radikale Venstre i Herning, og Johs. Poulsen, byrådsmedlem for Radikale Venstre i Herning, har vi modtaget disse mindeord om Ove Pedersen, der døde forleden, 97 år.

Radikale Venstre i Herning har mistet sit ældste medlem, forhenværende viceskoledirektør Ove Pedersen. Han efterlader et stort tomrum.

Ove Pedersen vil blive husket for et langt liv i skolevæsenets tjeneste, hvor han både som lærer, som viceskoledirektør og som forfatter gjorde den berømte forskel. Han underviste med en smittende entusiasme og lagde vægt på humanistiske og demokratiske værdier. Han stod for tolerance og udsyn. Som embedsmand var han korrekt og grundig, og man var aldrig i tvivl om, hvor hans hjerte var. Som lokalhistoriker samlede han byens skolehistorie op og fortalte den levende.

Efter en flot karriere har Ove Pedersen i sin pensionisttilværelse skabt et imponerende forfatterskab omkring lokalhistorie, ligesom han har været en af de drivende kræfter bag Historisk Forening. Herning Kommune har hædret ham med Kulturprisen herfor.

I Radikale Venstre var Ove Pedersen et værdibaseret, holdningsbevidst, diskussionslystent og vidende medlem med det socialliberale kompas intakt. Hans interesse for kommunens skolevæsen, kulturliv og folkeoplysning var levende og stærk. Hans meninger var værdsatte og hans indspark altid relevante.

Ove Pedersens interesse for de historiske mindesmærker og bygninger, der måtte være i Herning, gav sig udtryk i en evne til at stikke fingeren ind de ømme steder, når embedsmænd eller politikere efter hans mening udviste en form for ringeagt for historien. Han var ingenlunde imod udvikling, men han mente, at den kunne ske med større respekt for Hernings historiske værdier. Hans stemme i den debat vil blive savnet.

Bag de altid konstruktive og kritiske kommentarer bankede et hjerte for Herning og byens historie. Her tilbragte han næsten et hundrede år, og herfra kunne han fortælle som ingen anden. Nu er hans stemme blevet tavs, men hans ord og gerning vil leve.

Æret være Ove Pedersens minde.