Svar til Anne Mette Bang Rasmussen: Lad os debattere på en sober måde!

4. september 2020, 10.22

Borgerlistens budget ville give kernevelfærden et ordentligt løft, skriver Lone Nielsen blandt andet i dette svar til Venstres Anne Mette Bang Rasmussen. Foto: Flemming Hansen

BUDGET Jeg bliver ærgerlig over at læse Venstremedlemmers udfald imod min person, som intet har med politik at gøre. Når debatten bliver så grim og nedladende, som i Anne Mette Bang Rasmussens læserbrev (Herning Folkeblad 2. september, red.), vil det sikkert afholde andre fra at skrive læserbreve om deres holdning af frygt for at få en sviner tilbage. Dræbende for demokratiet og folks mulighed for at ytre sig.

Jeg glæder mig dog over, at den politiske debat efterhånden når ud til borgerne i Herning Kommune. I de første mange år jeg sad i byrådet, var den politisk debat om forskelle og uenigheder et sjældent syn. Det er inden for de sidste par år ændret, og jeg tilskriver Borgerlisten en del af æren herfor og hilser det velkomment. Jeg vil være ked af, hvis politikere med samme tone som Anne Mette Bang Rasmussen skal ødelægge den udvikling.

Derfor overvejede jeg også, at undlade at svare på Anne Mette Bang Rasmussens indlæg, der i min optik overskrider grænsen for, hvordan man bør debattere. Alligevel har jeg valgt at gøre det, for Anne Mette Bang Rasmussens nedladende tone skal ikke stoppe mig.

I maj måned sagde jeg ganske rigtigt, at likviditeten var stærk nok til at klare, at vi fremrykker projekter for 43 millioner kroner uden at skulle optage lån. Det mener jeg stadig. Når vi fremrykker et beløb fra 2021 til 2020, giver det jo en merudgift i 2020, som så opvejes af en mindre udgift i 2021. Der er med andre ord tale om en udligning mellem årerne. Og som udgangspunkt mener jeg ikke, vi skal bruge flere penge, end dem vi har.

Kassebeholdningen de sidste to år er faldet. Den disponible likviditet alene med næsten 200 millioner kroner. Det kan ikke fortsætte. Det ser stadig ok ud, hvis man kigger på bruttobeholdningen. Men langt den største del kan ikke røres, idet pengene allerede er disponeret. Det ved enhver byrådspolitiker i Herning Byråd inklusive Anne Mette Bang Rasmussen.

Det var også den information, vi igen fik på budgetkonferencen, da kommunens økonomi blev fremlagt. Hvis man giver sig tid, kan man desuden læse punktet for regnskab i Herning Byråds dagsorden fra april måned i 2019 og 2020, der dokumentere mine udtalelser.

Så den disponible beholdning er ikke længere overdådig, og når jeg kigger på driften, tyder intet på, at der er udsigt til de store opsparingsmuligheder, med mindre man skærer i kernevelfærden, hvilket er overordentligt vigtigt for mig, at man ikke gør.

Læs også
Borgerlisten er ikke en del af budgetforhandlingerne
+Abonnement

Det frustrerende i den økonomiske planlægning er, at vi har været vidne til en lang række renoverings- og tilbygningsprojekter, der få år efter blot skal rives ned for at bygge nyt. Det påvirker vores økonomi negativt og giver ikke meget værdi til borgerne. Desuden betyder anlægsbyggeri ofte en øget udgift til drift.

I forhold til den langfristede gæld kan man på Social- og Indenrigsministeriets side sagtens sammenligne tal henover kommunesammenlægningen i 2007, idet siden er sådan indrettet, at den gør det pr. automatik. Derfor er gælden, jeg beskriver i mit tidligere læserbrev, regnet ud fra de fire sammenlagte kommuner under et, og tallene kan derfor sammenlignes. Det vil man også opdage, hvis man selv prøver at anvende siden med Social- og Indenrigsministeriets nøgletal.

Man vil også erfare ud fra den seneste resultatopgørelse, vi har modtaget, at afdraget på gælden påvirker likviditeten, og dermed også indirekte vores drift. Vi kan jo ikke bruge flere penge, end dem der kommer ind, og vi kan ikke bruge af kassen til de løbende udgifter. Så at påstå at afdragene ikke har nogen betydning for driften af vores folkeskoler, daginstitutioner, plejecentre med videre er forkert. Hvis man legede den leg, at vi ikke skyldte nogen penge, ville der stå et plus på over 100 millioner kroner på bundlinjen i 2021 set i forhold til det budgetforslag, der på nuværende tidspunkt forligger. Nu hedder resultatet 25 millioner kroner.

Mit fokus på låneoptag handler ikke om, at Borgerlisten er imod byggeri af ældreboliger, det tror jeg også godt, Anne Mette Bang Rasmussen ved. Det handler om den låneiver, der tilsyneladende er hos forligspartierne. Særligt når man vælger at optage lån ud fra tvivlsomme forudsætninger fra en covid-19 -hjælpepakke, vækker det bekymring. Men det får vi jo afklaring på senere, når Ankestyrelsen har truffet en afgørelse.

Jeg vil desuden henvise til, at vi i tilskud/udligning blev kompenseret for at være en kommune med en negativ udvikling. Således får vi 97 millioner kroner i tilskud fra puljen til kommuner med højt strukturelt underskud. Dette taler vel også sit eget sprog.

Så min pointe med hensyn til Herning Kommunes økonomi er, at de seneste års forbrugsfest med nye anlæg og events har bygget på engangsindtægter fra EGJ, og at der venter en ny virkelighed forude. Det bør vi erkende og derefter begynde at ændre på de dårlige nøgletal. At bilde folk ind, at alt er godt, er jo ikke ordentlighed.

Med hensyn til Borgerlistens budgetforslag synes jeg, at Anne Mette Bang Rasmussen skal prøve at gennemgå det ud fra fakta. Borgerlisten lavede et rigtigt godt budgetforslag for 2020. Et budget der ville give kernevelfærden et ordentligt løft. Samtidigt med at vi kunne få tilført ældreområdet og handicapområdet de midler, de var underfinansieret med, så vi én gang for alle kunne få stoppet de tilbagevendende budgetoverskridelser.

Og det passer simpelthen ikke, når fru Bang maler et billede af, at Borgerlistens budget 2020 var uansvarligt.

Borgerlistens budget udviste et overskud på den skattefinansierede drift for 2020 på 174 millioner kroner. Dette er selvfølgelig inklusiv de såkaldte tekniske korrektioner. Forligspartiernes drift havde »kun« et overskud på 141,5 millioner kroner. Altså udviste Borgerlistens budget det største driftsoverskud. Vi valgte så at bruge lidt flere penge på anlæg end forligspartierne, men økonomien i de to budgetter for 2020 er stort set ens. Forskellen er bare, at forligspartierne ikke fik løst problemerne, og her i 2020 fortsætter underskuddene hos de ældre og handicappede.

Læs også
Måske er Lone Nielsen ligeglad med fakta: Lidt om kommuneøkonomi