En kommune for borgere eller for vindmøller?

28. april 2021, 13.13

Jan Holm Rasmussen. Foto: Privatfoto

MØLLER Der skal ikke være nogen tvivl om Fjordlisten og min holdning. Det beviste jeg allerede som byrådsmedlem i perioden 2014 til 2017. Vi prioriterer helt klart borgerne højest.

Faktisk blev der i den omtalte periode aftalt, at der ikke skal sættes flere landvindmøller op i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er med streg under møller og uafhængig af, om det er testmøller eller ej. Testmøller opsættes i Østerild Plantage.

Har de nuværende byrådsmedlemmer og administrationen glemt det, eller har vi et utroværdigt flertal i byrådet?

Borgmesteren, viceborgmesteren og formanden for teknik- og miljøudvalget vil helt sikkert komme med argumentet om de mange arbejdspladser, der er i vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ifølge tillægget »Erhverv Vestjylland« torsdag 22. april 2021 er der 2095 vindjob i Ringkøbing-Skjern Kommune og 3820 i Ikast-Brande. Det er bestemt også mange arbejdspladser, som naturligvis er vigtige for kommunen. Man kan dog stille spørgsmålet: »Hvor mange af dem bor i Ringkøbing-Skjern Kommune?

Når Fjordlisten igen er repræsenteret i byrådet i 2022, vil vi gøre alt for at forhindre opsætningen af vindmøller i Lem Kær og andre steder i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor der også prøves opsætning efter test-konceptet.

Power-x anlæg skal efter Fjordlistens holdning ikke placeres i nærheden af beboelser, da konceptet på nuværende tidspunkt ikke er fuldt afklaret - og hvilken affekt har det på et beboet område.

Hvad angår solceller har Fjordlisten den holdning, at der skal udarbejdes en plan over, hvor der kan sættes solceller op i Ringkøbing-Skjern Kommune, før der gives nye tilladelser til opsætning af nye solceller i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi skulle nødig opleve samme bøvl, som der var med opsætning af vindmøller, selv om det føles som om, vi er tæt på.

Når der efterfølgende gives opsætningstilladelser, skal områder, hvor naboer og investorer er enige om arealstørrelse og placering, have førsteprioritet. I øvrigt er der for nuværende ikke nok netkapacitet til at modtage den forøgede mængde af elektricitet i det nuværende ledningsnet, og i øvrigt vil der gå år, før ledningsnettet er udbygget ifølge sagkundskaben.

Indlæser debat...