Bedre trafiksikkerhed, mindre vejstøj

26. juli 2021, 12.41

Hans Kristian Skibby. Foto: PR-foto

INFRASTRUKTUR I juni måned indgik Dansk Folkeparti (DF) og en række andre partiet en bred aftale om de næste 14 års infrastruktur i Danmark. Det var en lang proces, men til gengæld med mange gode resultater.

Blandt projekterne er udbygningen af E45, Hillerødmotorvejen, den tredje Limfjordsforbindelse og penge til trygge og sikre togstationer.

Noget, der måske ikke har fået så stor opmærksomhed, er, at vi med aftalen får bedre trafiksikkerhed og mindre vejstøj.

Dette er vigtigt for Danmark og Dansk Folkeparti, og jeg vil derfor gerne give det nogle ord med på vejen.

Bedre trafiksikkerhed: Vejene skal være trygge for bilister, cyklister og gående. Med aftalen afsætter vi 700 millioner kroner til trafiksikkerhed.

På statsvejene skal der bedre og flere rumleriller, autoværn og bedre afmærkning. Nye vejstriber, der kan ses om natten og i regnvejr, er for eksempel med til at begrænse uheld og ulykker. Men også vejkryds kan være farlige.

Én ting er sikkerhed for bilisterne. Noget andet er sikkerheden for de 17.000 medarbejdere, der arbejder med eller på veje.

Desværre er vi bilister ikke altid lige hensynsfulde og suser måske forbi et vejarbejde lidt for hurtigt. Derved udsætter vi os selv og vejarbejderne for livsfare.

Også vejens ejere, kommunerne og statens Vejdirektorat, skal tænke i sikkerhed, når de byder opgaverne ud. Arbejdernes sikkerhed skal prioriteres, lige som fremkommeligheden og økonomien skal det. Og måske skal vi være bedre til at lukke en vej, når der asfalteres, og i stedet lave en omkørsel? Så er asfaltarbejderne sikre, og det tager sjældent mange dage eller timer før asfaltsjakket er væk.

Mindre trafikstøj: Mere end hver fjerde dansker er plaget af trafikstøj i deres hjem. Støj i hjemmet kan give søvnløshed og højt blodtryk, som igen øger risikoen for alvorlig sygdom. Derfor er det vigtigt for Dansk Folkeparti, at der nu afsat tre milliarder kroner til støjskærme med videre langs statens veje. Men også på kommunevejene døjer beboerne med støj. Derfor giver vi kommunerne en hjælpende hånd, så de kan få penge af staten til støjbekæmpelse. Og så kan du og jeg også gøre noget; vi kan vælge støjsvage dæk, der giver mindre støj i de haver og huse, vi kører forbi - og mere fred og ro i kabinen.

Med infrastrukturaftalen på 161 milliarder kroner over 14 år har vi i Dansk Folkeparti ikke alene været med til at binde Danmark bedre sammen og øge fremkommeligheden. Vi har også sikret, at danskerne får bedre trafiksikkerhed og mindre vejstøj. Pengene er der; Jeg ved, at anlægsbranchen har kapacitet til arbejdet, så lad os komme i gang med projekterne i infrastrukturplanen hurtigst muligt - gerne allerede i foråret 2022.

Indlæser debat...