Byrådsmedlem om dagsordenpunkt: Jeg græd, da jeg læste

Udgivet:20. maj 2023, 11.00

Læsetid:2 minutter

Lone Nielsen. Foto: Malene Tswai

Af Lone Nielsen byrådsmedlem i Herning Kommune for Borgerlisten

4 måneder siden

ÆLDRE Normalt er jeg ikke nem at slå ud af kurs, men da dagsordenen til næste social og sundhedsudvalgsmøde onsdag 24. maj blev frigivet, måtte jeg alligevel bukke under for følelsernes vold.

Håbløsheden og afmagten over, at vi med Borgerlistens to mandater ikke alene kan ændre på vilkårene for vores plejekrævende ældre, er svær at håndtere, når man får sådan en dagsorden serveret.

Som de fleste ved, blev der af forligskredsen i december og januar vedtaget besparelser på flere områder, da man ikke ønskede at genåbne budgetterne for at løse de økonomiske udfordringer, der var - og stadig er - på blandt andet ældreområdet.

Man valgte i stedet endnu engang at svinge sparekniven. Vi forsøgte fra Borgerlistens side at finde en anden løsning, men uden held og måtte derfor trække vores opbakning til budgettet.

I et bilag til den kommende dagsordens punkt 44 redegør forvaltningen for konsekvenserne af besparelserne på plejecentrene samt udfordringen med at løfte opgaverne inden for den nuværende, stramme økonomi.

Dette punkt var lukket, men efter min anmodning til borgmesteren er det nu blevet åbnet, da der ingen saglig grund var til at afholde informationen fra borgerne. Til orientering ligger notatet nu under punkt 43, og punkt 44 er udgået.

I notatet står der blandt andet: »Oplevelsen af praksis er i dag, at man går på kompromis med både faglighed og respekt for den enkelte borger, at fokus er på en opgave uden at se borgeren og helheden med risiko for, at der sker flere og større fejl, og at vores borgere bliver mere utilfredse, understimulerede og dårligere i et tempo, der kunne have været forhindret med en anden indsats. Samlet set har budgetoverholdelsen samt balanceplan 2023 den betydning, at bemandingen samt fagligheden nu er så lav, at der skabes grobund for en kultur, hvor forråelse kan opstå blandt både medarbejdere og ledere«.

Læs også
Store bekymringer for ældre efter sparerunde: Plejehjem er i frit fald Store bekymringer for ældre efter sparerunde: Plejehjem er i frit fald
Læs også
Store bekymringer for ældre efter sparerunde: Plejehjem er i frit fald

Når man læser videre i det grumme notat, der beskriver den virkelighed, vores ældre medborgere befinder sig i, beskrives der endvidere øget brug af psykofarmaka (beroligende medicin), øget sygefravær blandt medarbejderne, mangelfuld hjælp til de ældres personlige hygiejne, ældre, der ligger i deres seng, indtil der serveres frokost, hvilket giver risiko for underernæring og ensomhed, øget risiko for faldskader, når ældre (desperat) forsøger at klare sig selv, når hjælpen udebliver, manglende omsorg til døende, ingen rehabiliterende indsatser, borgere, der må sove til middag i deres kørestol, da der ikke er personale til at hjælpe dem i seng, ingen gåture, ingen aktiviteter og så videre.

I min optik ikke bare tangere det til omsorgssvigt. Det er omsorgssvigt både af vores ældre og de dygtige medarbejdere, der kæmper hver eneste dag med en alt for lav normering.

En ting er sikkert, ældreområdet må og skal prioriteres, og dette også før de kommende budgetforhandlinger. Konsekvenserne, hvis vi ikke gør det, er hjerteskærende!