Tidligere provst for Herning Provsti: Bitten Damgaards store kirkelige engagement

Udgivet:31. januar 2023, 13.30

Læsetid:2 minutter

Tidligere provst John Ørum Jørgensen hylder her æresborger Bitten Damgaard for hendes kirkelige engagement. Foto: Flemming Hansen

Af John Ørum Jørgensen tidligere provst for Herning Provsti og sognepræst i Gjellerup

1 måned siden

ÆRESBORGER Der er i forbindelse med Bitten Damgaards udnævnelse til æresborger i Herning sagt og skrevet meget rigtigt og godt om Bitten Damgaards (BD) mange og forskelligartede engagementer, men jeg har savnet, at hendes store kirkelige engagement blev nævnt. Når jeg ved hendes 90-årsfødselsdag var med til at foreslå hende som æresborger, var det blandt andet det, jeg havde i tankerne.

Kort efter at jeg i 1979 kom til Gjellerup havde jeg min første personlige samtale med BD. Hun var af biskop Johs. W. Jacobsen og Viborg Stift udpeget til at være Viborg Stifts delegerede ved Det lutherske Verdensforbunds generalforsamling i Ungarn. Det vidner om, at BD allerede dengang havde en central placering i Viborg Stifts kirkeliv. Hun kom til mig, fordi hun gerne ville have en hilsen med fra sin lokale menighed.

Siden sad BD 24 år i Gjellerup sogns menighedsråd, hvor hun var en primusmotor i den seneste restaurering af Gjellerup kirke i 2007. Gjellerup kirke gennemgik en meget stor restaurering i 1990.

Da BD og Gjellerup Menighedsråd i begyndelsen af 2000-tallet ønskede midler til en ny restaurering, sagde vi i Herning Provstiudvalg nej, blandt andet på grund af flere mere presserende opgaver. Men et nej er ikke bare et nej, når man hedder BD. Gennem fonde, virksomheder og private givere samlede man pengene ind og satte kunstneren Maja Lisa Engelhardt i spidsen for det store kirkeprojekt, der jo lykkedes fuldt ud og til alles glæde i dag.

BD var i en årrække formand for menighedsrådets aktivitetsudvalg. Her var det godt med en BD, der kunne kontakte meget fremtrædende personer som foredragsholdere i sognet. Hvem kunne sige nej til BD.

BD var ikke den, der gik af vejen for også at tage en tørn i køkkenet ved arrangementer. Min kone glemte aldrig en gang, hvor hun ville hjælpe i køkkenet, men blev mødt af en myndig BD: »Din plads er inde var bordet! Det her skal vi nok tage os af!«

Personligt glemmer jeg aldrig, at BD betroede mig at stå for hendes mand Aage Damgaards begravelse ved den største begravelse deltagermæssigt, der vel har været i Gjellerup.

BD har igennem årene haft sin plads ved gudstjenesterne i Gjellerup kirke, og var der weekendbesøg hos hende, var det naturligt, at gæsten, som for eksempel Egone Baunsgaard (enke efter forhenværende statsminister Hilmer Baunsgaard), også var ved hendes side ved gudstjenesten.

Jeg under Bitten Damgaard udnævnelsen til æresborger i Herning af hele mit hjerte.

Indlæser debat