Debatindlæg om bydelsskolen: Lemfældig omgang med sandheden

29. november 2019, 10.23

Lone Nielsen.

BYDELSSKOLE Nu har jeg set Dorte West i tv og Lars Krarup i Politiken fortælle deres pyntede udlægning af beslutningen om bydelsskolen.

De udlægger en historie om, at vi har genåbnet en skole, der blev lukket for fire år siden. En skole nogen, ja selv lærerforeningen, i sin tid var imod at lukke. Det lyder jo næsten smukt.

Problemet er bare at det ikke er rigtigt. For hvis man havde genåbnet Holtbjergskolen, så havde vi ikke noget problem. For så kunne forældrene, der fortsat ønskede deres børn på Herningsholm, nemlig benytte sig af det frie skolevalg.

Det man i stedet har gjort, er at oprette en afdeling i Holtbjergskolens, gamle nedslidte bygninger. En afdeling, Holtbjerg-børnene nu er tvunget til at være i. De har ikke nogen mulighed for at benytte sig af det frie skolevalg og vælge den rigtige Herningsholm, som alle andre i Herning Kommune kan. Ja selv jeg fra Vildbjerg, kunne vælge at sende mit barn på den rigtige Herningsholmskole.

Lars og Dorte glemmer også at fortælle, at de i beslutningsprocessen blev oplyst af forvaltningen, at beslutningen; »Ikke er i tråd med forskningens anbefalinger i fht. fordeling af flersprogede børn«, og at det heller »ikke er i tråd med Ghetto-pakken«. At der »laves endnu en overgang i barnets liv, som bryder sammenhængen i barnets skolegang«, at der sker »en skæv fordeling af de socialt og fagligt svageste elever fra 0.-6. klasse, at den positive kammeratskabseffekt er væk…«, og at der er »Risiko for at denne gruppe elever stigmatiseres«.

Alt dette ignorerede de i deres målsætning om at skabe »en attraktiv skole« for de etnisk danske børn.

Desuden fortæller de, at Herningsholmsskolen havde et stigende antal etnisk danske børn der valgte friskole. Dette er heller ikke korrekt, hvilket også er beskrevet i klagen fra Institut for Menneskerettigheder.

Jeg kan desuden oplyse, at jeg søgte sagsindsigt i de henvendelser, der skulle være fra forældre, der var bekymrede for, at Herningsholmskolen ville »knække midt over«. De henvendelser findes heller ikke.

Jeg anbefaler alle, der i et øjebliks fortabelse har tænkt, at beslutningen af denne Bydelsskole nok ikke er så slem alligevel, at de går ind på menneskeret.dk og læser den samlede klage. Der er hele processen beskrevet i detaljer, og man skal være en hård hund, hvis man ikke bliver påvirket af det, for det er grim læsning!