Mulig masse-minkgrav ved Vind Hede: Borgerforening frygter forurening af å

Flere borgere i Vind er bekymrede for, hvordan en minkgrav ved Vind Hede vil påvirke naturen og særligt vandmiljøet i Fuglkær

14. november 2020, 08.38

VIND Vind Sogns Borgerforening har taget kontakt til Naturstyrelsen, fordi en række borgere er bekymrede for udsigterne til en massegrav til mink ved Sandfær vest for Vind Hede. Mere specifikt går bekymringen på, om Fuglkær Å, der løber langs området, der er udpeget som minkgrav, er i fare for at...