Ingolf blev hædret for en ekstraordinær indsats

Dansk Oplysnings Forbund udnævnte sin afgående formand, Ingolf Christensen fra Herning, som æresmedlem

Udgivet:19. maj 2023, 08.15

Læsetid:2 minutter

Ingolf Christensen (t.v.) bliver her udnævnt til æresmedlem af næstformand Knud Birk Pedersen, mens bestyrelsesmedlem Børge Jensen ser til i baggrunden. Det skete på DOF’s landsmøde på Munkebjerg Hotel ved Vejle. Foto: Martin Hansen

HÆDER Ved Ingolf Christensens afgang som formand gennem 25 år blev han udnævnt som æresmedlem af Dansk Oplysnings Forbund (DOF).

Det skete ved DOF’s landsmøde lørdag 13. maj på Munkebjerg Hotel ved Vejle.

Her modtog Ingolf Christensen et diplom og fik at vide, at han blev udnævnt som æresmedlem »for i en endog meget lang årrække at have ydet en ekstraordinær indsats for Dansk Oplysnings Forbund og for folkeoplysningen - både som landsformand gennem 25 år, næstformand, medlem af flere udvalg og som formand for DOF Herning Aftenskole og aftenskolerne.dk«.

Ingolf blev »ramt af næstformandens kæp i nakken«, som han selv formulerer det, da han blev formand i 1998. Den daværende formand blev pludselig alvorligt syg, og som næstformand måtte Ingolf Christensen træde til. Og det skulle vise sig at blive et »uheld«, der førte til en af de mest stabile og fremgangsrige perioder i DOF’s eksistens.

Det lykkedes ham at introducere en mere kompromissøgende tilgang i bestyrelsens arbejde. Tidligere tiders konflikter og modsætninger blev afløst af gode snakke og konsensus. Og det har ført til 25 års fremgang, hedder det i en pressemeddelelse.

De 25 år som formand er samtidig halvdelen af DOF’s levetid, da forbundet i år fejrer 50-årsjubilæum. Fra en vaklende start i de første 25 år er DOF i dag et af landets største oplysningsforbund med 276 lokale aftenskoler. Tilmed har DOF også markeret sig på en lang række områder - ikke kun hvad angår administration og lovmæssige rammer, men også når det gælder skolernes aktiviteter - ikke mindst for mennesker med særlige behov.

Ingolf Christensen blev på landsmødet afløst af Torben Stenstrup på formandsposten. Torben Stenstrup kommer fra Næstved, hvor han er aktiv i både en lokal aftenskole, i kommunens fritidsudvalg, driver konsulentfirmaet Foreningsudviklerne, skriver bøger om samme emne og har en fortid med 40 år i spejderbevægelsen.

Indlæser debat