Slip ældrevagthunden løs

12. august 2019, 12.00

Bjarne Hastrup.

ÆLDREPLEJE Hvis vi som samfund skal forhindre yderligere underminering af ældreplejen er det helt afgørende, at vi alle agerer vagthund.

I disse uger er kommunerne igen i fuld gang med at planlægge mulige besparelser på ældreområdet for at få økonomien til at hænge sammen. Nu diskuterer man at droppe den varme aftensmad, at trappe rengøringen ned til hver 3. uge og nedsætte antallet af toiletbesøg.

Men 73.000 svækkede ældre sidder allerede i dag uden den hjælp, de har brug for. Og de allermest svækkede ældre, der har brug for hjælp døgnet rundt, kan ikke få en plejebolig, fordi der ikke er boliger nok. Hvem husker ikke 92-årige næsten blinde Ejnar fra Helsingør, der ikke måtte komme på plejehjem. Ejnar følte sig utryg og kunne ikke forstå, hvorfor han skulle blive siddende alene i sin lejlighed, når han ikke længere kunne klare sig selv.

I Ældre Sagen vil vi ikke acceptere det. Når man har bidraget til at opbygge velfærdssamfundet, til at medfinansiere barselsorlov, børneinstitutioner, skoler og SU til uddannelse – så skal velfærden også være der, når man har behov for det som svækket ældre.

Rammerne for, hvor meget kommunerne har at gøre godt med, fastlægges hvert år gennem forhandlinger mellem staten og kommunerne. Ældre er blevet klippet og klemt i trafikken af penge mellem stat og kommuner. De penge, kommunerne har fået til ældreområdet, er endda i flere tilfælde blevet anvendt til mange andre formål end til ældreområdet.

Efterhånden er der brug for en New Deal i de forhandlinger, så kommunerne ikke kan stramme visitationen til hjælp, hver gang de skal finde besparelser. Ellers risikerer dansk velfærdspolitik at bryde med. Sammenbrudet ses overalt.

Ældreområdet fik ikke det fokus i regeringsaftalen, som det fortjener. Ældreområdet fylder kun ganske få linjer i det fælles politiske forståelsespapir, som regeringen blev enige om med støttepartierne efter valget.

Det er intet mindre end rystende. Og det er stærkt bekymrende.

Det glæder os, at den nye sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke (S) har udtrykt håb om, at han vil rode bod på det. Det håber vi mildt sagt også. Men indtil vi ser resultater, så lad os alle hjælpes ad med at være vagthunde for ældreområdet.

Vi skal alle kunne leve et godt liv – hele livet. Også vore svækkede ældre medmennesker!