Nekrolog: Tidligere ejer af Sunds Korn er stille sovet ind

12. februar 2020, 13.43

Foto: Adobe Stock Photo

NEKROLOG 26. januar døde Hans Plejdrup Krogh. Efter en hård hjerteoperation i 2019 fik han til slut en god måned i sit hjem ved Sunds sø, hvor han i en alder af 73 år sov stille ind.

Hans Plejdrup Krogh fik sin uddannelse ved Axel Toft i Durup. Han blev efterfølgende ansat ved KFK i Viby og fik her senere en direktørstilling ved Herning Korn.

Senere blev han selvstændig og etablerede sin egen foderstofhandel, Sunds Korn, som han senere solgte til Vildbjerg Mølle. Her blev han ansat, og det var her, han afsluttede sit arbejdsliv.

Hans Plejrup Krogh var Venstre-mand, læste mange aviser og havde stor indsigt i det politiske liv. Det gav anledning til interessante og livlige debatter med venner og børn.

Hans Plejdrup Krogh var gift med Bodil Krogh, og sammen havde de tre børn.

Den yngste, Peter Plejdrup Krogh, døde i en ulykke i 1994. Det var en stor sorg, som prægede Hans Plejdrup Kroghs hverdag resten af livet.

Hans Plejdrup Krogh efterlader sig hustru, to børn og tre børnebørn.

- jahove