Plads til 25-40 i de små kirker

Skrappe corona-regler rammer de kirkelige handlinger

20. maj 2020, 12.52

Nr. Omme Kirke. Foto: Ole Skydt.

VIDEBÆK-TROLDHEDE-GRØNBJERG-VORGOD-BARDE Der bliver ikke plads til mange kirkegængere med de regler, som kirkerne åbner med.

De lokale kirker på Videbækegnen har udsendt et fælles budskab:

»Brug håndsprit eller vask hænder, før du tager plads i kirken«.

Det slås fast, at der skal være fire kvadratmeter per person, mindst en meter afstand til øvrige kirkegængere, men to meter ved sang. Folk fra samme husstand må dog gerne sidde tættere sammen.

I Vorgod Kirke må der ifølge sognepræst Gert Frost Nicolajsen være 30 deltagere.

- Og så er der plads til 30, der kan sidde i kirkehuset og følge med i de kirkelige handlinger, siger sognepræsten og tilføjer:

- Vi er glade for at komme i gang igen. Men vi skal passe på hinanden, så vi ikke bliver kilde til smitte.

Delt efter husnumre

I Troldhede kan der ifølge formanden for menighedsrådet, Hans Christensen, være i alt 40 kirkegængere samlet.

I Videbæk Kirke vil der Kristi himmelfartsdag 21. maj og søndag 24. maj være hele to nadver-gudstjenester i kirken.

»Det skyldes, at vi kun må forsamles et begrænset antal. Gudstjenesten klokken 9.00 er for de borgere, der har ulige husnumre og klokken 10.30 er for dem, der bor i lige husnumre. Vi lukker kun det antal ind, som vi må. Altså kan vi blive nødt til ikke at lukke alle ind, som møder op«, hedder det på kirkens hjemmeside.

Formanden for menighedsrådet ved Videbæk Kirke, Kai Lysgaard, siger, at der er plads til 62 kirkegængere ved hver gudstjeneste.

- Det samme gælder for begravelser, bisættelser og bryllupper med mere. Begrænsningerne er kun gældende i kirkerummet. Uden for skal den enkelte være ansvarlig for at overholde afstandskravene, siger Kai Lysgaard.

Vagt i våbenhuset

Siddepladserne i kirken er mærket op med henholdsvis farverne rød og blå, og de skal følges for at sikre overholdelse af de give afstandskrav.

- De angivne farver fortæller, hvad der skal anvendes til henholdsvis første og anden gudstjeneste, og det forventes respekteret, siger formanden og fortsætter:

- Der vil ved indgangsdøren blive lukket, når der er optalt 62. Menighedsrådet håber, at der vil forståelse herfor.

Det er blevet besluttet, at konfirmationerne bliver flyttet til september.

- Det er samtlige forældre orienteret om. Det er blevet godt modtaget, siger formanden.

I Nørre Omme Kirke må der være cirka 25 personer ifølge sognepræst Bodil Toftdahl.

»Det passer nogenlunde med, hvad vi plejer at være«, oplyser Bodil Toftdahl til områdets nyhedsbrev Runestenen.

Konfirmationerne er fastlagt - med to konfirmander ad gangen. Der vil være poser sat frem i våbenhuset til hilsner som sædvanlig med vagt på.

Vielser kan afvikles med maksimalt 25 deltagere.