Usandheder fra Borgerlisten: Sandhed og fakta, der holder, er vigtig i politik og politiske diskussioner

1. oktober 2020, 14.04

Tommy Tønning. Foto: PR-foto

BUDGET I Lone Nielsens debatindlæg imod Anne Mette Bang Rasmussen for godt en uge siden, og i Borgerlistens budgetforslag, der er kommet siden, fremkommer de med et par interessante udsagn, som fangede min opmærksomhed som formand for beskæftigelsesudvalget i Herning Kommune og gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Borgerlisten mener, alt er tjekket igennem i deres forslag. Derfor fandt jeg det interessant og nødvendigt at undersøge mere i dybden, hvorvidt der er/var tale om sandheden eller unødvendigt politisk skræmmeretorik.

Læs også
Svar til Anne Mette Bang Rasmussen: Lad os debattere på en sober måde!

Og følgende er svar på det, der undrede mig efter nærmere undersøgelser.

Lone Nielsen og Borgerlisten siger, at Herning Kommune har flere unge på offentlig forsørgelse end landsgennemsnittet. Det er ikke rigtigt, og jeg forstår ikke, hvor Borgerlisten henter sine oplysninger fra, men jeg kan oplyse til læserne, at:

I juli havde Herning Kommune 10,8 procent imod hele landet 10,9 procent.

I juni havde Herning Kommune 11 procent imod hele landet 11,3 procent.

I maj havde Herning Kommune 11,1 procent og hele landet 11,4 procent.

Tilbage i marts, altså før corona, havde Herning Kommune 11,1procent imod hele landet 10,9 procent altså 0,2 procentpoint over landsgennemsnittet.

Et andet usandt eksempel Lone Nielsen og Borgerlisten desværre fremfører, er, at Herning har flere førtidspensionister end landsgennemsnittet

Så set over året hidtil ligger vi sådan set lige omkring landsgennemsnittet; nogle gange en enkel procent over, andre gange en enkel procent under. Tallene kan i øverigt findes på Herning Kommunes hjemmeside også af medlemmer af Borgerlisten.

Så at sige, at Herning generelt har fler unge på offentligt forsørgelse end hele landet, er ikke rigtigt. I Herning Kommune har vi fokuseret meget og intenst på unge. Derfor har vi blandt andet etableret Ungevejen, som blandt andet sikrer og forebygger, at unge netop kommer på offentlig forsørgelse. Ungevejen er en udløber af en investering igangsat efter budget 2019.

Et andet usandt eksempel Lone Nielsen og Borgerlisten desværre fremfører, er, at Herning har flere førtidspensionister end landsgennemsnittet. Det er korrekt, hvis man ser på førtidspensionister som et isoleret begreb. Men det kan man ikke, hvis man ved lidt om beskæftigelsespolitik og sammenhænge.

For netop sammenhæng er nøgleordet i forhold til førtidspension. Førtidspension skal og kan ikke ses uafhængigt af borgere på flexjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. Og ser man på de forskellige ydelser i forhold til landsgennemsnittet viser det måned for måned, at Herning ligger under landsgennemsnittet.

Juli 9,2 procent i Herning, hele landet 10,6 procent. Juni 9,1 procent hele landet 10,4 procent. Maj 9,1 procent hele landet 10,4 procent. April 9,0 procent, hele landet 10,5 procent og så videre ...

Derudover vil jeg gerne henlede til en rapport udarbejdet af VIVE, hvoraf det fremgår, og jeg citerer: »Herning Kommune præcist har det ydelsesforbrug på førtidspension mv. som man kan forvente givet Herning Kommunes rammevilkår«.

Jeg vil medgive, at der altid vil være plads til forbedring på dette område, og derfor igangsatte hele beskæftigelsesudvalget også en proces efter budgettet 2019, der skulle forenkle og smidiggøre området og gøre det mere simpelt for borgerne at finde vej i »systemerne«. Dette til gavn for at borgerne skulle opleve en mere enkel tilgang til mulighederne og løsningerne af den situation, de var i. Det er en proces, der på ingen måde er færdig, og den skal fortsætte mange og lange år endnu.

Det er derfor også forunderligt, at Borgerlisten vil bruge 500.000 kroner af skatteborgernes penge på en undersøgelse af beskæftigelsesområdet, der ikke giver mening. 500.000 kroner der for eksempel kunne bruges til to pædagoger eller to sosu’er på plejehjem. Borgerlisten vil hellere bruge pengene på en konsulent. Jeg vil hellere handle!

Det sidste skræmmepostulat, jeg faldt over i Lone Nielsens debatindlæg og Borgerlistens budget, var, at der er færre unge, der gennemfører en uddannelse i Herning Kommune end landsgennemsnittet. Og ja, igen set ud fra en skræmmeretorik og uden at se bag ved tallene i en statistik, er det rigtig nok.

Men en af mange forklaringer kan jo eksempelvis være, at mange af vores unge mennesker søger østover for at studere på universitetsuddannelser, vi desværre ikke har i Herning endnu. Og jeg ser ikke afsat i Borgerlistens budget forslag til at få nye til kommunen. Mange af disse unge mennesker vender desværre ikke tilbage. Jeg ser heller ikke i Borgerlistens budget afsat penge til at får nye universitetsuddannelser til Herning Kommune.

Vi ved desuden også fra en storstilet undersøgelse gennemført for år tilbage, at der i Midt- og Vestjylland er en procentvis større andel unge mennesker, der vælger at arbejde og en lavere andel unge under uddannelse end landet som helhed.

Og derfor har jeg netop taget initiativ til, i samarbejde med relevante medspillere, at fået indskrevet i forligspartiernes budget i år, at der skal udarbejdes en opkvalificeringsplan/strategi for hele Herning Kommune, så vi netop sikrer, at flest mulige unge som et minimum får en erhvervsuddannelse, hvis konjunktur og corona gør, at flere af disse mister deres job. Det er nemlig politik, der virker.

I den socialdemokratiske byrådsgruppe går vi til politisk arbejde med nøgleord som troværdighed, ærlighed og kritisk samarbejde sammen med politiske mod- og medspillere. Men sandhed er vigtig i politik.

Læs også
Måske er Lone Nielsen ligeglad med fakta: Lidt om kommuneøkonomi