Fokus på de digitale kompetencer i skolerne

Regeringens dugfriske digitaliseringsstrategi peger på, at børn og unge i højere grad skal rustes til fremtidens digitale samfund - det er man allerede i gang med i Ikast-Brande, hvor nyt projekt tages i brug

Udgivet:16. juni 2022, 12.55

Læsetid:2 minutter

Ikast-Brande er nu kommet med i et større projekt, der skal fremme de digitale kompetencer hos folkeskoleeleverne. Foto: Pr-foto

IKAST-BRANDE Børn og unge i Danmark mangler forståelse for digitale begreber.

Kun 7 procent - altså 1 ud af 14 - ved, hvad en algoritme er.

Og 43 procent kender ikke begrebet fake news, viser undersøgelsen »Digital dannelse i børnehøjde« fra Børns Vilkår, Medierådet og Trygfonden.

Det er eksempler på, at børn og unge generelt ikke er godt nok rustet til at forstå og gribe de muligheder, den digitale udvikling tilbyder.

Styrker iværksætterlysten

I Ikast-Brande har man nu sat skub i et større projekt for at fremme de digitale kompetencer hos sine folkeskoleelever. Kommunen er netop blevet udvalgt til at modtage midler til at bruge projektet Teksperimentet fra Teknologipagten på skolerne, fremgår det af en pressemeddelelse.

- Vi har længe haft et ønske om at lave et årligt tilbagevendende event med fokus på teknologiforståelse og innovation. Samarbejdet med Teknologipagten har nu gjort dette muligt. Vi tilstræber generelt en kultur i undervisningen, hvor læring bygger på innovation, kreativitet og iværksætterlyst. Det mener vi underbygges på fineste vis af Teksperimentet, siger Kenneth Petersen, der er pædagogisk IT-konsulent i Ikast-Brande Kommune.

Det skal gøres mere konkret

Det forstærkede fokus på digitale kompetencer går hånd i hånd med en af visionerne i den digitaliseringsstrategi, som regeringen lancerede i maj.

Strategien slår fast, at basale digitale kompetencer skal læres tidligt i livet, og derfor skal teknologi være en del af undervisningen i folkeskolen.

Det er Thomas Østergaard (V), næstformand i Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget i Ikast-Brande enig i.

Men han peger samtidig på, at det er afgørende, at digitale kompetencer skal nedbrydes i konkrete forløb og kobles til noget, der i praksis giver mening for eleverne. Det må ikke blive teknologi for teknologiens skyld.

Derfor hilser han arbejdet med Teksperimentet velkomment, fordi det er et konkret og casebaseret forløb.

- Vi skal have sat skub i teknologiforståelse hos både børn og voksne. Vi skal sørge for, at ingen bliver hægtet af, men også at vi kan udnytte de mange muligheder i det digitale samfund. Det er nødvendigt for både velfærden og udviklingen. Det afgørende er for mig derfor at se, at den nye digitaliseringsstrategi skal følges op med konkrete tiltag, som giver mening i praksis ude på skolerne - både for lærerne og eleverne. Det synes vi, at projektet Teksperimentet tilbyder, siger Thomas Østergaard.

Teksperimentet

Teksperimentet er et gratis undervisningsmateriale, der klæder elever på til at forholde sig kritisk til og skabe med teknologi gennem konkrete cases. Det er samtidig videobåret, så læreren let kan tilgå Teksperimentet og ikke behøver forhåndsviden eller specifikke kompetencer om teknologi for at gennemføre et forløb med sine elever.

Teksperimentet har i dag 14 samarbejdskommuner: Herning, Middelfart, Furesø, Høje-Taastrup, Vejen, Odense, Guldborgsund, Aalborg, Lejre, Favrskov, Esbjerg, Hørsholm, Ringsted og Ikast-Brande.

I alt 110 skoler bruger aktivt Teksperimentet. 477 lærere har undervist mere end 8800 elever i Teksperimentet siden 2019.

En evaluering fra maj 2022 viser, at:

80 procent af eleverne mener, at de er blevet bedre til at kode efter at have gennemgået Teksperimentet

60 procent af eleverne mener, de både er blevet bedre til samarbejde og udvikle idéer i en kreativ proces

90 procent af lærerne mener, at eleverne har været motiveret i meget høj grad eller i høj grad.

Indlæser debat