Handicaprådet søger kandidater til Handicapprisen 2020

14. oktober 2020, 12.11

Birgit Jonassen. Foto: Tom Laursen

INDSTILLING Du kan få indflydelse på, hvem der skal have mulighed for at modtage Handicapprisen 2020.

Det kræver blot, at du kender nogen, der fortjener at blive anerkendt for at have gjort en ekstraordinær indsats til gavn for mennesker med handicap i Herning Kommune i løbet af 2020, og at besøger herning.dk/handicapprisen og kort beskriver, hvad der ligger til grund for din indstilling.

Deadline for indstillinger til Handicapprisen er 29. oktober 2020.

Handicapprisen kan gives til stort set alle. Enkeltpersoner, foreninger, forretninger, virksomheder, hoteller eller restauranter. Kun fantasien sætter grænser for, hvem man kan indstille, når blot den indstillede bor i Herning Kommune og på en eller anden måde har været med til at forbedre livsforholdene for mennesker med handicap her i området.

Det kan for eksempel være gennem tiltag, der giver mennesker med handicap bedre mulighed for at bo og færdes og deltage i samfundslivet på lige fod med mennesker, som ikke er handicappede.

Vi ved, at der bliver gjort rigtig meget godt rundt i kommunen for mennesker med handicap. Men i Handicap-rådet har vi brug for hjælp til at finde frem til dem, som særligt fortjener at komme i betragtning til Handicap-prisen. Vi har brug for at få fortalt de gode historier. Og alle - kommunens borgere, kulturlivet, erhvervslivet, foreningslivet - er velkomne til at byde ind med kandidater.

Vi håber på at modtage mange indstillinger!

Med Handicapprisen følger 10.000 kroner. Men pengegaven er ikke det vigtigste. Det primære er, at vi med overrækkelse af prisen hylder dem, der er med til at give mennesker med handicap de samme muligheder som mennesker, der ikke er handicappede, har. At vi viser, hvor meget vi påskønner deres indsats.

Blandt de indstillede udvælger Handicaprådet fire kandidater, som bliver nomineret til Handicapprisen. På Handicaprådets møde 19. november 2020 beslutter vi, hvem der skal være den eventuelle prisvinder.

Handicapprisen 2020 bliver uddelt på FN’s internationale handicapdag 3. december 2020. Vinderen bliver offentliggjort umiddelbart efter prisuddelingen, med mindre Handicaprådet ikke finder en egnet modtager blandt de indstillede kandidater.

Læs også
Handicapprismodtager har selv nedsat syn
+Abonnement