»Hærværket« i Rind Plantage

12. maj 2021, 11.19

Huller i stien. Foto: Tom Laursen

NATUR Der er rester af to gamle kirkestier i Rind Plantage. De er etableret i slutningen af 1100-tallet, da Rind Kirke blev bygget. Den ene af stierne gik på nordsiden af Fjederholt å. Den skabte forbindelse til sognets sydøstlige dele, Fjederholt, Søby og helt ud til Vovlund. Den anden sti gik fra kirken ud til Kollund.

Den gamle kirkesti mod øst kan man stadig finde rester af nord for Skærbæk by. Det område er nu blevet ødelagt af hærværk.

Det antydedes i Herning Folkeblad 7. maj, at det måske er udført af Rind Plantages bestyrelse.

Læs også
Sag om byggeaffald er endt med nabostrid: Mystiske huller lukker skovvej i Rind Plantage
+Abonnement

Jeg ved godt, at den for to år siden modtog 700 ton miljøfarligt affald beregnet til vejfyld. Det gjorde flere af naboerne opmærksom på var lovstridigt. En af dem, Mogens Østergaard, henvendte sig på opfordring til Danmarks Naturfredningsforening, som meldte sagen til Herning Kommune, der pålagde bestyrelsen at få fjernet det farlige affald.

Det er nu sket under stor bitterhed og en bekostelig affære for plantagen.

Hvis det er rigtigt, hvad jeg håber, det ikke er, at hærværket har forbindelse til plantagens bestyrelse, så vil jeg på det kraftigste opfordre den til at lægge had og nid til side og få jævnet de grimme ødelæggende huller i området, så Rind Plantage igen kan fremstå som et unikt kultur- og naturområde i sognet.

Læs også
Mystiske kæmpehuller i Rind Plantage: Hullerne er gravet i oldgammel kirkesti fra 1100-tallet
+Abonnement
Læs også
Bestyrelsen for Rind Plantage: Vi har intet kendskab til kirkestien
+Abonnement
Læs også
Huller i Rind Plantage: Byrådsmedlem stiller spørgsmål om kirkesti
+Abonnement

Indlæser debat...