Ovstrup Hede

9. juni 2021, 12.30

Knud Nielsen. Foto: Privatfoto

NATUR »En naturperle pudses af: Ovstrup Hede er meget mere end store flokke af kronvildt«, står der i en overskrift på en artikel på herningfolkeblad.dk.

Virkeligheden er, at landmændenes og de private lodsejeres marker og ejendomme ødelægges og gnaves ned. Der er ingen tvivl om, at man i forbindelse med fondens arbejde gør mange gode ting for naturen til gavn for såvel naturen som de omkringboende lodsejere og dyrelivet generelt. Når det så er sagt, er tingens tilstand omkring krondyrsbestanden kun blevet forværret år for år.

Samarbejde og dialog er vejen frem for at løse problemet, er mantraet fra hedenfondens side, og der skal være en god proces. Her kan vi også kun være enige, men når teori og proces ikke munder ud i praktik og brugbare løsninger efter flere års arbejde, ja, så virker det som teori for teoriens skyld. Sagt med andre ord: I taler solen sort, og der sker ingenting.

Det blev nævnt, at det er en meget kompliceret sag, og der ikke findes lette løsninger. For mig virker det nu mere som, at hedens vildtprojektet er blevet en syltekrukke for ikke at gøre noget ved krondyrsproblemet. Første verdenskrig varede fire år, projektet med regulering af kronvildtet har taget længere tid, koster millioner af fondens midler og endnu flere millioner af skatteydernes penge til at betale for hegn omkring heden.

Resultatet af den udeblevne regulering af kronvildtet er blevet flere og flere hegn, og den udvikling vil fortsætte med uformindsket kraft, og er kun til glæde for hegnsforretningerne. Beboerne, landmændene og dyrene er taberne i denne sag. Så løsningen på problemet er rimeligt simpelt nemlig afskydning af krondyrene, indtil der er et passende antal, som ikke forvolder de store skader. Det er den virkelighed, vi beboere må forholde os til, men en virkelighed som hedens ejere ikke behøver at forholde sig til; de lever og bor jo et andet sted i landet og bliver ikke dagligt plaget.

Indlæser debat...