Valg til ældreråd i Herning Kommune

Udgivet:16. maj 2022, 07.44

Læsetid:2 minutter

Tommy Tønning. Foto: PR-foto

Af Tommy Tønning byrådsmedlem i Herning Kommune for Socialdemokratiet

ÆLDRE På byrådsmødet tirsdag 10. maj behandlede vi vedtægtsændringer for ældrerådet i Herning kommune. Heldigvis stemte ingen imod disse ændringer.

I ældrerådets forslag til vedtægtsændringer stod nemlig skrevet følgende meget vigtige ændring:

»Valgperioden er 4 år. Der afholdes valg i efteråret det år, hvor der er valg til byrådet. Afstemningen foregår pr. brev udsendt af byrådet eller ved fremmødevalg i november i forbindelse med kommunalvalget.«

Netop sidste halvdel »ved fremmødevalg i november i forbindelse med kommunalvalget« vil den socialdemokratiske byrådsgruppe gerne bakke rigtig meget op om.

Vi ved godt, vi står alene med det forslag, kunne vi konstaterer efter byrådsmødet tirsdag, eftersom ingen bakkede os op. Men ikke desto mindre er og bliver det en mærkesag for os frem mod næste kommunalvalg, hvor vi gerne ser ældrevalget afholdt i samme ombæring som det ordinære valg.

Det er nemlig sådan, at flere og flere af de danske kommune begynder at indføre valg til ældrerådet i forbindelse med kommunalvalget. I 2021 var det 46 procent af de danske kommune. Og i de kommuner, hvor der blev stemt via fremmødevalg, var stemmeprocenten oppe på 63,8 procent, hvor imod der i de kommuner, hvor der blev stemt via brevstemme, kun var en deltagelse på 31,8 procent herunder i Herning. En trist tendens, der er en udfordring imod demokratiet.

Vi har i Herning Kommune brug for et stærkt og bredt og velfunderet ældreråd, der kan og vil tale de ældres sag på en måde med saft og kraft og et bredt mandat bag sig. Derfor er det vigtigt med en høj stemmeprocent.

Jeg har hørt mange og lange undskyldninger for, hvorfor det er et problem med afholdelse af valg til ældrerådet i forbindelse med afholdelse af kommunalvalg.

Derfor er det jo så heldigt, at jeg ved en simpel søgning på nettet fandt et super tilbud fra KMD, der som firma i forvejen arbejder med afholdelse af valg. Det tilbyder en pakke til kommunerne, hvor der til ældrerådsvalget kan tilbydes brev-digital og fysisk afstemning.

Jeg synes, vi skulle kigge på det og bede vores embedsmænd granske og genoverveje vores holdning til afholdelse af valg til ældrerådet.

Det vil være en mærkesag for Socialdemokratiet i Herning Byråd de næste år frem mod næste valg.

Håber andre i byrådet ændrer holdning.

Indlæser debat