Socialdemokratiet vil stoppe EU's skatteræs mod bunden

23. februar 2018, 09.30

Niels Fuglsang.

SELSKABSSKATTER Vores velfærdssamfund bygger på, at vi har solidaritet med hinanden og betaler en rimelig skat, så vi har råd til vores plejehjem, skoler og sygehuse. Men globaliseringen har især de seneste år medført et ræs mod bunden, hvor lande konkurrer om at sænke selskabsskatterne mest muligt. Det truer vores velfærd, og derfor foreslår vi et minimumsniveau af selskabsskat i EU.

Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD) advarede for nyligt om, at konkurrencen om hvilke lande, der kan sænke deres selskabsskat mest muligt, er taget til, og det kan true vores velfærdsstat. Donald Trump sænkede lige før jul den amerikanske selskabsskat fra 35 til 21 procent i, hvad han kaldte »de største skattelettelser i historien«.

Donald Trump står ikke alene. Faktisk er den gennemsnitlige selskabsskatteprocent i OECD faldet fra cirka 32 procent i 2000 til cirka 25 procent i 2016.

Globaliseringen betyder, at vi handler mere på tværs af grænser. Det er godt. Mange virksomheder i Midtjylland har international succes og nyder godt af at kunne sælge deres varer i udlandet. Men globaliseringen må ikke føre til en konkurrence mod bunden, hvor landene bliver ved med at sænke skatten for at tiltrække virksomheder og investeringer.

I EU har vi for eksempel set, at Irland har lavet en aftale med Apple, der slipper med at betale 0,005 procent for de penge, der tjenes på at sælge iPhones. Den udvikling er uholdbar og truer på sigt vores velfærd.

Socialdemokratiet vil derfor kæmpe for, at vi i EU indfører et minimumsniveau for selskabsskat, hvorunder landene ikke kan sænke skatten. På den måde kan vi sikre, at globaliseringen ikke fører til en udhuling af velfærdsstaten men derimod kommer os alle til gavn, fordi vi kan handle sammen på rimelige vilkår.

Mogens Jensen.