Butikker skal selv bekoste lyssignal

Lokalplan for udvidelse ved Vestergårdsvej indstilles til godkendelse

3. februar 2020, 14.54

Der er allerede trafikale udfordringer i krydset ved Vestergårdsvej, og de bliver formentlig ikke mindre, når butikkerne i området udvides. Foto: privatfoto

BRANDE Jysk er i øjeblikket ved at bygge til, og hos Rema 1000 går man også rundt med tanker om at blive endnu større.

Stedet er Vestergårdsvej i Brande, og for at efterkomme ønsket om mere plads i butiksområdet samt måske skabe mulighed for opførelsen af et hotel på arealet en lille kilometer nord for Brande har man udarbejdet et forslag til en lokalplan.

Udvidelsen indebærer nemlig, at et større areal nord for det nuværende butiksområde bliver inddraget.

I forslaget anføres det, at området fortsat skal rumme mulighed for forretninger, men også for etablering af liberale erhverv, herunder også et hotel.

Forslaget til en lokalplan for udvidelsen af arealet har været ude i høring, og det har resulteret i en håndfuld svar og indsigelser.

Lysregulering

Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at åbeskyttelseslinjen fastholdes og forbliver ubebygget, og foreningen varsler, at man vil påklage afgørelsen, hvis der bliver givet dispensation.

Desuden er der naboer til butiksområdet, der frygter trafikkaos, når Rema 1000 bliver større, og der eventuelt kommer et hotel.

Det er allerede i dag problematisk med trafikafviklingen, når biler skal ud og ind fra Vestergårdsvej - ikke mindst på tidspunkter med spidsbelastning - og trafikstrømmen vil formentlig ikke blive mindre, når butiksområdet udbygges.

- Vi vil holde et vågent øje med udviklingen, og det kan sagtens blive nødvendigt, at der bliver etableret lyssignal, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Henrik Engedahl (V), der tilføjer, at det bliver forretningerne i området, der skal bekoste opsætningen af et lyssignal, hvis det skulle vise sig at blive en nødvendighed.

Teknik- og Miljøudvalget har set på høringssvarene og indstiller, at byrådet siger god for den nye lokalplan. Det vil formentlig ske mandag aften.