Nedlægning af fodgængerovergang ved Vorgod-Barde Skole

20. juli 2021, 13.07

Per Nørgaard. Foto: PR-foto

TRAFIK Jeg tror, at alle er enige om, at det er vigtigt at sikkerheden på vejene er helt i top - og specielt for de bløde trafikanter.

Derfor er det jo glædelig læsning, at Ringkøbing-Skjern Kommune vil opgradere fodgængerovergangene i kommunen, og selvfølgelig skal man samtidig kigge på, hvor det giver mening at have en fodgængerovergang. Så øvelsen er jo rigtig god.

Samtidig er det jo også glædeligt at se, at Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at høre borgerne om, hvorvidt en fodgængerovergang giver mening - eller bør sløjfes, da den måske ikke bliver brugt i det daglig. Det er jo klædeligt for demokratiet og samtidig også en erkendelse af, at borgerne rundt omkring har den bedste viden om lokale forhold.

Det er godt at se, at Vorgod-Barde Borgerforening er på banen med det samme og giver udtryk for lokalbefolkningens holdning til at sløjfe overgangen ved Vorgod-Barde Skole.

Vejen er stærkt trafikeret med 1900 biler dagligt ifølge tælling fra 2020 - herunder en del tung trafik samt landbrugskøretøjer, så der er ingen tvivl om, at man som blød trafikant vil være udsat.

Jeg kan kun bakke op om, at man ikke nedgraderer sikkerheden ved Vorgod-Barde Skole, men i stedet får lavet en analyse af, hvad der kan gøres for i stedet at øge sikkerheden.

I samme ombæring skal Ringkøbing-Skjern Kommune naturligvis tage højde for og stilling til, hvordan forholdene bliver, når vi i 2021-2022 begynder at etablere nye byggegrunde på området øst for Vorgodvej og ned mod Vorgod Å.

Det er vigtigt, at det allerede nu tænkes ind i planlægningen, så kommunen ikke skal til at ændre på forholdene senere - det bliver altid for dyrt.

Indlæser debat...