Standpunkt: Godt gået, danskere!

28. maj 2019, 10.00

Foto: Flemming Hansen

Man må da nok sige, at danskerne tog fusen på store dele af den politiske verden og medierne i søndags.

De mange ekspertvurderinger om lav valgdeltagelse, bekymringerne for at Folketingsvalget skyggede for meget for EP-valget eller den vedholdende retorik om »det hemmelige valg« blev gjort til skamme.

Det samme gjorde vurderingen af danskernes interesse for EU-forhold og -politik.

66 procents valgdeltagelse i søndags er godt gået, danskere.

Hele 10 procent flere vælgere stemte end ved seneste EP-valg i 2014 - og over seks procent flere end ved hidtidige rekordvalg i 2009, hvor vi herhjemme samtidig var til afstemning om tronfølgeloven.

Også i de fleste andre europæiske lande er stemmeprocenten steget denne gang, selv om kun få overgik den danske. Samlet bliver den ifølge Europa-Parlamentet knap 51 procent i de 28 medlemslande - mod 42,6 procent for fem år siden.

Danskerne fastslog med den markante valgdeltagelse og måden, vi satte krydserne på, at vi vil Europa, og at vi interesserer os for det europæiske samarbejde og de beslutninger, politikerne træffer og fører ud i livet.

Valget var et tydeligt signal om, at vi vil have politikerne til at tage hånd om alle de udfordringer og problemer, vi står med. Og det haster.

Blandt andet på klimaområdet, som optager vælgerne bredt, fordi det er tydeligt for enhver, at vi skal gøre noget, hvis ikke det hele skal bukke under. Eller flygtninge- og migrantsituationen, som Europa skal tage ordentligt, trygt og anstændigt hånd om. Vi forventer også, at EU får sat en stopper for internationale virksomheder, der ikke bidrager med skat til vores fælles kasse og dermed velfærd - og sætter ind over for hvidvaskskandaler og økonomisk kriminalitet, som suger midler ud af samme.

Og sådan kunne man blive ved.

Der er nok at tage fat på for de valgte parlamentarikere og deres partier, når den første valgsejrsrus er dampet af.

Vi har taget politikerne og deres holdninger og løfter alvorligt ved at bruge vores stemmeret. Nu skal vores hold af politikere i parlamentet tage vælgerne alvorligt og sørge for at få sat handling bag alle ordene fra valgkampen.

Tilsvarende skal de hjemlige politikere. Når den igangværende valgkamp afløses af politisk hverdag i næste valgperiode, hvor løfterne skal omsættes til konkret politik og handling, og vi får at se, om pengene til alle de gode initiativer og indsatsområder også findes og rækker i virkeligheden.

?

Det er jo allerede onsdag i næste uge, at vi igen skal i stemmeboksen, og det bliver et endnu større tilløbsstykke end EP-valget. Ved folketingsvalget i 2015 var stemmeprocenten på 85,9.

Og skulle du inden valget have lyst til at møde lokale folketingskandidater, der debatterer mærkesager og svarer på spørgsmål fra Herning Folkeblads læsere, så er du velkommen i Mediehuset på mandag 3. juni klokken 19.

Her arrangerer vi valgmøde med deltagelse af: Brian Bruhn (Alt), Kristian Jensen (V), Rasmus Norup (K), Andreas Steenberg (Rad), Dennis Flydtkjær (DF), Thomas Bachmann (NB), Peter Nowack (SF), Kim Durup (KRP), Kristian Andersen (KD), Anders Andreasen (S), Alex Vanopslagh (LA) og Jakob Sølvhøj (EL).

Du kan tilmelde dig via Herning Folkeblads Læserklub: mail@laeserklubben.dk.

På gensyn her i Standpunkt!

Vibeke Larsen

chefredaktør

vib@herningfolkeblad.dk