Har forvaltningen givet ACO Funki falske forventninger?

26. november 2020, 07.54

Ernst B. Knudsen. Foto: PR-foto

EJENDOM Her i bladet kunne vi lørdag 21. november læse: »ACO Funki forventede at få mulighed for at udvide på sin egen grund, men kommunens planlægning går i retning af boligbyggeri«.

Det drejer sig som bekendt om ACO Funkis grønne område mod øst på deres ejendom, der har været anvendt til boldbane. For at se på, hvad ACO Funki kunne forvente, skal vi se på historien. Indtil 2017 var hele området, hvor Gjellerupskolen ligger, og alle industribygninger op til Virkelyst inklusiv ACO Funkis areal udlagt til offentligt område. I kommuneplanrammen 32.OF3 stod der: »Området skal anvendes til offentlige formål som skole, institution, idrætsfaciliteter, fritidsaktiviteter og rekreative formål.« Baggrunden var naturligvis, at borgerne i Gjellerup var blevet lovet en ny Gjellerupskole, og den var dengang planlagt at skulle ligge her. Sådan gik det ikke, vi fik i stedet en stor fælles skole, Lindbjergskolen. Uanset hvilken løsning, man var tilhænger af, er der ingen tvivl om, at Gjellerup som by var blevet pænere, hvis man havde holdt sig til de oprindelige planer, der havde betydet grønne områder og græs og træer midt i Gjellerup.

Læs også
Nye planer skaber forvirring: Virksomhed i klemme i Gjellerup-plan
+Abonnement

19. juni 2017 vedtager byplanudvalget så, at der skal laves en ny masterplan for området ved Gjellerupskole. På denne plan kan man se, at boldbanen forventes anvendt til boliger og centerfunktioner. Samtidig kan man se, at al erhvervsområde inklusiv ACO Funki ikke indgår i planen, men på sigt søges anvendt til bolig- og centerfunktioner.

Der er altså ikke noget som helst i de sidste mange års kommunale planlægning, der har antydet, at man ville udlægge ACO Funkis grønne område til erhverv.

Jeg har en klar fornemmelse af, at der er sket en fejl i denne sag. I artiklen her i bladet fremgik det, at kommunen først blev opmærksom på ACO Funkis ønske under lokalplanens høringsperiode i forsommeren. Det fremgår imidlertid af støjrapporten, som ACO Funki selv har fået lavet i 2019, at støjmålingen forudsætter, at det grønne område inddrages til lagerplads, og målingen forudsætter, at der kører trucks og lastbiler her. Men der kommer jo ikke støj fra dette område, når det hele tiden har været udlagt til boliger.

Det vil så igen sige, at den lokalplan, der er lavet for selve skolegrunden, hviler på et forkert grundlag, da der her er et lille område, der slet ikke må bebygges på grund af støj, og et større område hvor der kun må bygges i én etage på grund af støj.

Det var derfor, at jeg på byrådsmødet, på Borgerlistens vegne, foreslog, at hele planen skulle sendes tilbage til byplanudvalget for at tage de ændrede forudsætninger i betragtning.

Formanden for byplanudvalget Ulrik Hyldgaard (V) slår jo også fast, at byrådets langsigtede mål er, at hele området skal være boliger. Det er også en holdning, som Borgerlisten og jeg deler, og det er derfor et spørgsmål, om det ikke er at give ACO Funki falske forventninger, når forvaltningen udtaler, at forvaltningen har aftalt med ACO Funki, at de vil gå i gang med en ny planlægningsfase, så der næste sommer kan præsenteres noget for politikerne i byplanudvalget.

Det skal også nævnes, at vi er mange, der har stor respekt for ACO Funki som virksomhed, især efter de i en svær tid formåede at vende udviklingen, således at de igen fik fremgang. Det ændrer dog ikke ved, at udviklingen alle steder går mod, at industrivirksomheder flytter ud fra byerne til industriområder. Et godt eksempel på dette er jo den store transportvirksomhed Alpi, der lå i Lind, hvor den også havde problemer med støj. Alpi flyttede ud til motorvejen og blev til en endnu større virksomhed. Det er da en win-win-situation.

Læs også
Nye planer skaber forvirring: Virksomhed i klemme i Gjellerup-plan
+Abonnement