Svar på indlæg om varselsskud: Underligt læserbrev fra Steffen Troldtoft

19. november 2019, 13.01

ULVE I Herning Folkeblad kommer Steffen Troldtoft med et læserbrev, hvis formål skulle være at forhindre »rygterne i at sprede sig«, men bidrager derved selv til en rygtedannelse af format.

For denne påståede oplevelse med varselskud mod en ulv, som beskrevet i læserbrevet 16. november, er på intet tidspunkt blevet drøftet i grupperne, der vil ulven en fremtid i Danmark. For ingen har hørt om den påstående fortælling.

Så hans påstand om en rygtedannelse i de proaktive ulvegrupper er helt uden jordforbindelse.

Jeg kan derfor kun konkludere, at Steffen Troldtoft enten har fortalt en person om den påståede hændelse, der så deler den mund til mund i lokalområdet, eller også er formålet, at bringe sig selv, og som logisk konsekvens også hans far i fokus.

Faren er som bekendt af de fleste blevet dømt for nedskydning af en fredet ulv i Stråsø Plantage, og har sideløbende i den grad har skadet sit eget omdømme og familienavn i en grad, at han dels på grund sygdom og de personlige konsekvenser efterfølgende fik nedsat dommen til 40 dages betinget fængsel og frakendelse af jagttegn de næste to år ved Landsretten 25. september i Viborg.

Med Steffen Troldtofts hjælp har denne sag igen fået ny næring, som om henved to års debat om ulvedræberen og hans søn ikke har været nok. Hvor ualmindelig ubegavet har man lov at være, Steffen Troldtoft?

Det er muligt, at Steffen Troldtoft lider af opvækstbetinget angstneurose, og derfor er bange for ulven, som andre er bange for edderkopper, og derfor har en forventning om, at alle har samme angstfobier, som han selv.

Jeg færdes meget i Stråsø Plantage og omkringliggende naturområder, hvor jeg ofte kommer i snak med besøgende og lokale, der på ingen måde frygter ulven. Men ser den som en berigelse af naturoplevelsen.

Steffen Troldtoft er til orientering formand for den naturfjendtlige forening »Ulvefrit.dk«, der som den første og eneste forening i danmarkshistorien vil udrydde en dansk art i Danmark.

De regler, der skal ændres med bagudrettet virkning, er adgangen til at have jagtvåben. Det er ganske enkelt uforsvarligt at tillade ekstremister at have våben.