Hr. »Hvordan har du det« har rundet 25 år med folkesundheden

Forsker Finn Breinholt Larsen har fokus på forskning i danskernes helbred og er en ofte brugt kilde til mediernes historier

Udgivet:10. september 2022, 14.10

Læsetid:3 minutter

Finn Breinholt Larsen fra forsknings- og konsulenthuset Defactum. Foto: PR-foto

1 år siden

JUBILÆUM »Fattigdom øger kræftrisiko« - »Mange danskere er multisyge« - »Sygdom, ikke arbejde, er vigtigste årsag til stress« - »Enlige ældre døjer med dårligt helbred« - »400.000 midtjyder er fede«.

Sådan har overskrifterne på avisernes forsider lydt, når hr. »Hvordan har du det?« alias Finn Breinholt Larsen fra forsknings- og konsulenthuset Defactum har fodret danskerne med de seneste tal på deres sundhed og trivsel.

Et forskningsprojekt om de samfundsmæssige konsekvenser af olieudvinding i Østgrønland var anledningen til, at esbjergenseren Finn Breinholt Larsen i 1983 flyttede fra Aarhus til Grønland, hvor han var med til at etablere Grønlands Universitet. Her lavede han de første grønlandske vælgerundersøgelser, gennemførte lokalsamfundsundersøgelser i Østgrønland, forskede i kriminalitet og leverede en væsentlig del af forskningsgrundlaget for den grønlandske retsvæsenskommission.

Efter ni år i Grønland dukkede en stilling op på Center for Nordatlantiske Studier på Aarhus Universitet, hvor Finn Breinholt Larsen var de næste fire år.

Det store spørgeskema

Men det blev muligheden for at kunne lave forskning, som kunne omsættes til handling i praksis, der vandt, da Sundhedsfremmeenheden i Aarhus Amt i 1997 søgte en medarbejder, der skulle arbejde med spørgeskemaundersøgelser.

Finn Breinholt Larsen satte sig hurtigt ind i det, der skulle blive hans nye fagområde: sundhedsfremme og forebyggelse. Efter blandt andet at have været med til at starte projekter som »Det sundhedsfremmende hospital« og »I gang igen efter en blodprop i hjertet« fik Finn Breinholt Larsen borgerne i amtet til selv at give input til, hvordan de vurderede deres helbred og trivsel, da han igangsatte spørgeskemaundersøgelsen »Hvordan har du det?«

Svarene gav kommunerne og amtet så godt et grundlag for at arbejde med forebyggelse, at den senere arbejdsgiver Region Midtjylland videreførte undersøgelsen. Resultaterne fra Aarhus gav også genlyd i resten af landet, og undersøgelsen spredte sig til de øvrige regioner.

Senere fusionerede undersøgelsen »Hvordan har du det?« med Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen under Statens Institut for Folkesundhed i 2010. Samtidig fik Finn Breinholt Larsen opbygget en stærk regional forskningsgruppe - i dag i Region Midtjyllands forsknings- og konsulenthus Defactum i Aarhus - med et godt og meget kreativt miljø, der har boret ned i alle afkroge af danskernes sundhed og trivsel.

Til gavn i kommuner

Finn Breinholt Larsens motivation blev styrket af, at arbejdet blev omsat og anvendt i kommuner og sundhedspolitikken i regionerne.

Psykiatrien fik for eksempel dokumentation for, at personer med psykisk sygdom ofte havde fysiske sygdomme som diabetes. Hospitalerne fik dokumentation for, at danskerne ofte havde mere end én sygdom, som havde betydning for forløbet med andre sygdomme. Og kommunerne kunne dokumentere, at deres sundhedstilbud effektivt kunne placeres geografisk, hvor den sociale ulighed i sundhed var størst.

Fritiden bruger Finn Breinholt Larsen med sin kone, Anne Lund, i huset ved bredden af Brabrandsøen eller med venner, familie og særligt barnebarnet i sommerhuset på Fanø. Sammen tager de på nye togter - om end ski og båd efter hjemkomsten fra Grønland blev udskiftet med cykler.

Finn Breinholt Larsens 25-årsjubilæum med fokus på folkesundhed blev fejret 26. august.