God opbakning til årsmøde på museum

4. februar 2020, 13.05

En af årshæftets illustrationer, som viser en solbeskinnet og urørt hedeflade med dybe hjulspor. foto: Erik Degn

SKARRILD Generalforsamlingen i Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv for nylig var en meget positiv overraskelse. Hele 37 medlemmer deltog, og der måtte sættes flere borde og kuverter frem, inden mødet kunne begynde.

- Men det klarede Samlingshuset i Karstoft smukt, fortæller Erik Degn fra bestyrelsen.

Chris Nørager, som havde valgt at stoppe i bestyrelsen, fik tak for mange års deltagelse - suppleret af et håb om, at han vil fortsætte nogle år endnu i forbindelse med 5. maj-arrangementet.

Som ny i bestyrelsen blev valgt Ingolf Lund, så det lykkedes altså at holde antallet af medlemmer intakt og i overensstemelse med vedtægten, hvilket man jo har problemer med i nogle foreninger rundtomkring.

Ved den efterfølgende konstituering blev Susanne Vestergaard valgt til at fortsætte som formand, Conny Frandsen sagde ja til at være næstformand, og Ingrid Pedersen og Erik Degn fortsætter som henholdsvis kasserer og sekretær. Øvrige medlemmer er Lauge Moselund, Gert Vestergaard Pedersen og Ingolf Lund.

Årshæfte på vej

Erik Degn fortæller, at han netop har indleveret den næste udgave af årshæftet til bogtrykkeren.

- Lige så snart det er færdigt, begynder vi at komme rundt til medlemmerne for at sælge medlemskort, siger han.

Årshæftet, som medlemmerne får i år, indeholder følgende overskrifter: Gamle dragter fra Skarrild, Vejbro og stemmeværk ved Skarrildhus, Knud Chr. Vestergaards: Erindringer - 2. del, Hulveje ved Skarrild, Lidt om tiende-afgiften, Kirstine Nikoline Lund, Bogen om os og Karstoft 1983, Bismervægten i Museet Kirkely.

- Vi hører jævnligt fra medlemmerne, at de er glade for årshæftet, så det er et vigtigt led i bestyrelsens arbejde. Derfor er vi da også allerede begyndt at samle og opbygge materiale til hæftet i 2021, fortæller Erik Degn.